Službene stranice grada Sinja

Sinjska alkaGospa sinjskaGradovi prijateljiProjekti Grada SinjaKrediti, potpore, sredstvaOdbor za prevenciju kriminalitetaSavjet mladihObavijesti o nepropisno odbačenom otpadu
  Traži

Novosti

Delegacija Grada Sinja u vukovarskoj Koloni sjećanja

18.11.2017Vukovar je obilježio 26 godina od pada u ruke srpskog agresora nakon najkrvavije bitke Domovinskog rata i tromjesečne opsade. Kao i svake godine, tisuće građana i državne delegacije došle su se pokloniti Gradu heroju i sudjelovati u koloni sjećanja.
Središnja svečanost započela je u 10 sati programom ‘Vukovar – mjesto posebnog pijeteta’ te Kolonom sjećanja od vukovarske ratne bolnice do Memorijalnog groblja žrtava iz Domovinskog rata u kojoj je sudjelovalo oko sto tisuća građana. Među njima bila je delegacija Grada Sinja predvođena gradonačelnicom Kristinom Križanac, zamjenik gradonačelnice Denis Glavan, pročelnica Ankica Panza, kao i brojni stanovnici Cetinskog kraja, hrvatski branitelji, predstavnici udruga proisteklih iz Domovinskog rata, alkari i alkarski momci, brojne osobe iz kulturnog, sportskog, vjerskog i javnog života s cetinskog područja.
Nakon Kolone sjećanja na Memorijalnom groblju upriličeno je polaganje vijenaca i ruža na grobnice poginulih i ubijenih branitelja i civila. Vijenci su položeni i cvijeće zapaljene i na mjestu masovne grobnice na Ovčari. Kod spomen-obilježja molitvu za žrtve iz Domovinskog rata predvodio je mons. Antun Škvorčević, požeški biskup.

7. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

17.11.2017

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Sinja, Joško Kontić, dipl.nov., na temelju članka 119. i 120. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja sazvao je 7. sjednicu Gradskog vijeća za dan 27. studenoga 2017. godine (ponedjeljak) u 17:00 sati. Sjednica će se održati u prostorijama Gradske vijećnice, na adresi Grad Sinj, Dragašev prolaz 24. Poziv i dnevni red možete pogledati ispod ove objave, a rad Gradskog vijeća u zakazanom terminu može se pratiti i putem live stream prijenosa, na web stranici www.sinj.hr .
Sve predložene točke  za 7. sjednicu GV, možete pogledati na slijedećem linku:
 
7. sjednica Gradskog vijeća, poziv i dnevni red

Održana 6. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja

17.11.2017

Dana 07. studenog. 2017. godine i 11. studenog 2017. godine pod predsjedanjem predsjednika Gradskog vijeća Grada Sinja Joška Kontića održana je 6. sjednica.

DNEVNI RED:
Predsjednik Gradskog vijeća sukladno Poslovniku Gradskog vijeća Grada Sinja, vijećnicima je dostavio poziv za 6. sjednicu Vijeća s dnevnim redom od trinaest točaka i pripremljenim materijalima.
Predsjednik  Gradskog vijeća  Joško Kontić je pročitao u pozivu predloženi dnevni red. Predsjedatelj je najprije konstatirao kako  u ime kluba Mosta NL povlači 12. točku dnevnog reda „Prijedlog Preporuke za utvrđivanje prijedloga Odluke o odvodnji otpadnih voda i upućivanje istog u proceduru donošenja od strane Gradskog vijeća Grada Sinja„

Na 6. sjednici Gradskog vijeća Grada Sinja jednoglasno je prihvaćen sljedeći dnevni red:

DNEVNI RED:

1. Usvajanje Zapisnika  sa 5. sjednice Gradskog vijeća,
2. Pitanja  i prijedlozi vijećnika
3. Izvješće Mandatne komisije
4. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju u stalnim radnim tijelima (odborima) Gradskog vijeća Grada Sinja,
4.1.Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost,
4.2.Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za Program „Dani Alke i Velike Gospe„
4.3. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za borbu protiv bolesti ovisnosti,
5. Izvješće o radu DV Bili Cvitak Sinj za 2016./2017. pedagošku godinu s financijskim izvješćem za 2016. godinu
6. Izvješće o radu DV Blagovijest za 2016./2017. pedagošku godinu s financijskim izvješćem za 2016. godinu
7. Izvješće o radu DV Čarobni Pianino za 2016./2017. pedagošku godinu s financijskim izvješćem za 2016. godinu.
8. Izvješće o radu Kulturno umjetničkog središta Sinj za 2016. godinu
9. Program javnih potreba u kulturi Grada Sinja za 2017. godinu
10. Program javnih potreba u sportu Grada Sinja za 2017. godinu
11. Prijedlog Pravilnika o potporama za diplomske i doktorske radove na temu Grada Sinja
12. Prijedlog Odluke o evidentiranju stvarnog stanja javnog dobra u općoj uporabi- nerazvrstane ceste u MO Radošić, koji se proteže od spoja s državnom cestom D 219 prema zaseoku Držak, uključujući ogranke prema zaseocima Milići i Pavičići
 

USVAJANJE ZAPISNIKA I PITANJA I PRIJEDLOZI VIJEĆNIKA:

Gradsko vijeće Grada Sinja jednoglasno je usvojilo Zapisnik sa 5. sjednice
 Gradskog vijeća
Pitanja i prijedlozi vijećnika- za vrijeme 1h vijećnici su postavljali pitanja na koja su odgovarali gradonačelnici i pročelnici


USVOJENE SU SLIJEDEĆE TOČKE DNEVNOG REDA:

1. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju u stalnim radnim tijelima (odborima) Gradskog vijeća Grada Sinja
4.1.Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost,
4.2.Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za Program „Dani Alke i Velike Gospe„
4.3. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za borbu protiv bolesti ovisnosti,
2. Izvješće o radu DV Blagovijest za 2016./2017. pedagošku godinu s financijskim izvješćem za 2016. godinu
3. Program javnih potreba u kulturi Grada Sinja za 2017. godinu
4. Program javnih potreba u sportu Grada Sinja za 2017. godinu
5. Prijedlog Pravilnika o potporama za diplomske i doktorske radove na temu Grada Sinja
6. Prijedlog Odluke o evidentiranju stvarnog stanja javnog dobra u općoj uporabi- nerazvrstane ceste u MO Radošić, koji se proteže od spoja s državnom cestom D 219 prema zaseoku Držak, uključujući ogranke prema zaseocima Milići i Pavičići

 NISU USVOJENE SLJEDEĆE TOČKE DNEVNOG REDA:

1. Izvješće o radu DV Bili Cvitak Sinj za 2016./2017. pedagošku godinu s financijskim izvješćem za 2016 godinu
2. Izvješće o radu DV Čarobni Pianino za 2016./2017. Pedagošku godinu s financijskim izvješćem za 2016  godinu.
3. Izvješće o radu Kulturno umjetničkog središta Sinj za 2016  godinu

POVUČENA JE SLIJEDEĆA TOČKA DNEVNOG REDA:

1. Prijedlog Preporuke za utvrđivanje prijedloga Odluke o odvodnji otpadnih voda i upućivanje istog u proceduru donošenja od strane Gradskog vijeća Grada Sinja.

Pročitaj više...

Prijedlog Proračuna Grada Sinja za 2018. godinu

15.11.2017

Poštovani sugrađani, kao gradonačelnica grada Sinja želim da glavni dokument grada Sinja, a to je njegov Proračun, bude već u prvoj radnoj veziji dostupan javnosti.  Želim da transparentnost donošenja Proračuna postane naša praksa,  u kojoj ćemo zajedno doprinositi razvoju Grada i njegovanju socijalne osjetljivosti, kao i razvoju civilnog društva i sektora sporta i kulture, a da građani pritom imaju uvid u prihode i rashode Grada Sinja kako bi dobili potpunu i transparentnu informaciju o trošenju gradskog novca.
 
Prvu radnu verziju Prijedloga Proračuna Grada Sinja za 2018. godinu možete pogledati ovdje.
 
GRADONAČELNICA
Kristina Križanac, struč.spec.oec.

Radovi na obnovi kulturne baštine u okviru projekta „Sinj u sridu“

15.11.2017 

Grad Sinj intenzivno provodi aktivnosti u projekta „Sinj u sridu“ za koji su mu dodijeljena bespovratna sredstva kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija. Do sada je u sklopu aktivnosti koje se odnose na obnovu objekata kulturne baštine realizirano sljedeće:

1. Na jugozapadnom dijelu tvrđave Kamičak su završena arheološka istraživanja tijekom kojih su pronađene vrijedne arhitektonske strukture iz najranije faze nastanka utvrde. Arheološka istraživanja provodila je tvrtka Kaukal d.o.o. pod nadzorom stručnjaka Konzervatorskog odjela u Splitu, arheologinje gđe. Dubravke Čerine.

2. U okviru rekonstrukcije kule sa satom na Tvrđavi Kamičak do sada su sanirani kameni zidovi i balustrada te je restauriran sat na kuli kao i nosive konstrukcije zvona. Radove izvodi tvrtka Neir d.o.o., stručni nadzor obavlja tvrtka Stabilnost d.o.o., a konzervatorski nadzor obavlja gđa. Anita Gamulin, d.i.a. iz Konzervatorskog odjela u Splitu.

3. Na zgradi Palacina u tijeku je uklanjanje međukatnih konstrukcija i konstruktivna sanacija zidova. Radove izvodi tvrtka Prolux d.o.o., dok stručni nadzor obavljaju tvrtke: Stabilnost d.o.o. (nadzor nad građevinsko-zanatskim radovima), D projekt d.o.o. (nadzor nad izvođenjem instalacija klimatizacije, ventilacije i instalacije vodovoda i kanalizacije) i Foton projekt d.o.o. (nadzor nad izvođenjem elektroinstalacija jake i slabe struje, sustava zaštite od munje te elektroinstalacija vatrodojave). Konzervatorski nadzor obavlja gđa. Anita Gamulin, d.i.a. iz Konzervatorskog odjela u Splitu.
Rekonstrukcijom zgrade Palacina grad Sinj će dobiti reprezentativan objekt u kojem će u prizemlju biti višenamjenska dvorana, a na prvom katu i u potkrovlju će biti smješten Muzej Cetinske krajine koji će na taj način dobiti adekvatan prostor za obavljanje muzejske djelatnosti i predstavljanje svog bogatog fundusa.

4. Vezano za rekonstrukciju ulica u sklopu Urbanističke cjeline Sinj, u posao je uveden izvođač radova Vodoprivreda Split d.d. te će pripremni radovi u Vrličkoj ulici otpočeti u drugoj polovici mjeseca studenog. Stručni nadzor obavlja Institut IGH d.d.
Prilikom rekonstrukcije ulica u sklopu Urbanističke cjeline Sinj, Vrlička ulica i Ulica Andrije Kačića Miošića će se popločati i urediti kao pješačke zone čime će taj prostor obogatiti ambijentalni koncept centra grada.

Javni natječaj za davanje u zakup kućica, u vlasništvu Grada Sinja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti tijekom božićnih i novogodišnjih blagdana

15.11.2017

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01,  60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), članka 53. Statuta Grada Sinja (Službeni glasnik Grada Sinja broj 10/09 i 02/13), članka 4. Odluke o davanju u zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Sinja za postavljanje kioska, štekata, štandova, pokretnih naprava i dr. («Službeni glasnik Grada Sinja» broj 3/12 i 6/15), Gradonačelnica Grada Sinja, Kristina Križanac,  struč. spec. oec.;  dana 14 . studenog 2017.  godine,  donijela je Zaključak o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup kućica, u vlasništvu Grada Sinja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti tijekom božićnih i novogodišnjih blagdana - (Advent u Sinju).

Natječaj možete preuzeti ovdje

Nastavak prekinute 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja

08.11.2017

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Sinja, Joško Kontić, sazvao je nastavak prekinute 6. sjednice Gradskog vijeća za dan 11. studenoga 2017. godine (subota) s početkom u 9:00 sati.  Sjednica se nastavlja s točkom 9. dnevnog reda – Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Sinja.  Sjednica će se održati u prostorijama Gradske vijećnice, na adresi Grad Sinj, Dragašev prolaz 24. Poziv možete pogledati ispod ove objave, a rad Gradskog vijeća u zakazanom terminu može se pratiti i putem live stream prijenosa, na web stranici www.sinj.hr .

Poziv za nastavak sjednice

Nastavak prekinute (odgođene) 6. sjednica Gradskog vijeća

06.11.2017

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Sinja, Joško Kontić, sazvao je  nastavak prekinute (odgođene)  6. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja za dan 07. studenoga  2017. g., (utorak). Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici Grada Sinja s početkom u  17:00 sati.

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor članova

06.11.2017

Na temelju članka 5. i 9.  Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Sinja ("Službeni glasnik Grada Sinja" br.10/14.), Odbor za izbor i imenovanja na  sjednici održanoj 03. studenoga 2017. godine sastavio je   Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor članova i zamjenika članova  Savjeta mladih Grada Sinja, koje možete pogledati ispod ove objave.

Izvješće

Stranica: 1 od 128
Službeni glasnikGradske komunalne odlukeZnačajni dokumentiGospodarska zona KukuzovacFotogalerijaNatječajiVažni linkoviZaštita i spašavanjeJavna nabavaPravo na pristup informacijamaProračunProstorno planska dokumentacija

Grad Sinj

Dragašev prolaz 24
21230 Sinj

Ured Gradonačelnice:
021/821-081

Radno vrijeme: 7,30 - 15,30
(pauza 11,00 - 11,30)

Stranke se primaju uz prethodnu najavu kod nadležnih pročelnika.

IBAN: HR36 2390 0011 8389 0000 3

Fax: 021/826-591

e-mail: info@sinj.hr

Pošalji upit

Copyright 2008-2011 Grad Sinj