Predstavljene marketinške i promotivne aktivnosti projekta „Sinj u sridu“
14. listopada 2019.
Održana 25. sjednica Gradskog vijeća
16. listopada 2019.

Potpredsjednik Gradskog vijeća Grada Sinja, Anđelko Bilandžić, na temelju članka 120 a. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja (“Službeni glasnik Grada Sinja” broj – 2/10 i 2/13), a na prijedlog jedanaest gradskih vijećnika, sazvao je 11. Izvanrednu (tematsku) sjednicu Gradskog vijeća Grada Sinja za dan 16. listopada 2019. godine (srijeda) s početkom u 16,00 sati.

Sjednica će se održati u prostorijama Gradske vijećnice, na adresi Grad Sinj, Dragašev prolaz 24. Poziv i dnevni red možete pogledati ispod ove objave, a rad Gradskog vijeća u zakazanom terminu može se pratiti i putem live stream prijenosa, na web stranici www.sinj.hr .

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

Prijedlog Zaključka o zauzimanju stava protiv Rješenja Državnog inspektorata Republike Hrvatske kojim se naređuje Čistoći Cetinske krajine d.o.o. da započne preuzimanje miješanog komunalnog otpada s područja Grada Vrgorca i traženje hitne sanacije odlagališta otpada Mojanka.

Odgovori

Skip to content