24. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja
2. ožujka 2018.
26. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja
2. ožujka 2018.

Dana 27. prosinca 2011. godine (srijeda) u Gradskoj vijećnici Grada Sinja s početkom u 16,30 sati održana je 25. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja.

DNEVNI RED:

 1. Usvajanje Zapisnika sa 24. sjednice Gradskog vijeća,
 2. Pitanja i prijedlozi vijećnika,
 3. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Sinja za 2011. godinu,
 4. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Sinja u 2011. godini,
 5. Prijedlog Izmjena programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja za 2011. godinu,
 6. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu Grada Sinja za 2011. godinu i Plana sredstava za sufinanciranje potreba u športu Grada Sinja u 2011. godini,
 7. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Sinja za 2011. godinu,
 8. Prijedlog Proračuna Grada Sinja za 2012. godinu,
 9. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Grada Sinja za 2012. godinu,
 10. Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Sinja («Službeni glasnik Grada Sinja» br. 02/07 i 01/09),
 11. Prijedlog Odluke o načinu ostvarivanja poticaja za zapošljavanje na području Grada Sinja,
 12. Prijedlog Zaključka o osnivanju prava građenja na čestici zemljišta 177/220 Z.U. 1539, K.O. Turjaci,
 13. Prijedlog Zaključka o osnivanju prava građenja na čestici zemljišta 177/221 Z.U. 1539, K.O. Turjaci,
 14. Informacija Odbora za Proračun i financijsku kontrolu Grada Sinja o provedenom postupku razmatranja Izvješća o radu udruga u kulturi, udruga civilnog društva i športskih udruga Grada Sinja za 2010. godinu i I. polugodište 2011. godine,
 15. Prijedlog Zaključka o odabiru najpovoljnije ponude tvrtke «Logistika Violeta» d.o.o. Obrež Zelinski 55, Sv. Ivan Zelina, za kupnju nekretnine u GZK-Sinj po javnom natječaju objavljenom 15.11.2011. godine,
 16. Prijedlog Zaključka o odabiru najpovoljnije ponude tvrtke «Pivovara Majić» d.o.o. Trilj, za kupnju nekretnine u GZK-Sinj po javnom natječaju objavljenom 15.11.2011. godine,
 17. Prijedlog Zaključka o odabiru najpovoljnije ponude tvrtke «Fine Gold» d.o.o., Sinj, za kupnju nekretnine u GZK-Sinj po javnom natječaju objavljenom 15.11.2011. godine,
 18. Prijedlog Zaključka o odabiru najpovoljnije ponude tvrtke «Kuzmanić&Šimunović Projekt» d.o.o., Split, za kupnju nekretnine u GZK-Sinj po javnom natječaju objavljenom 15.11.2011. godine,
 19. Prijedlog Zaključka o odabiru najpovoljnije ponude tvrtke « Viator» d.o.o., Split, za kupnju nekretnine u GZK-Sinj po javnom natječaju objavljenom 15.11.2011. godine,
 20. Prijedlog Zaključka o odabiru najpovoljnije ponude tvrtke «INTER S.T.E.E.L.» d.o.o., Dicmo, za kupnju nekretnine u GZK-Sinj po javnom natječaju objavljenom 15.11.2011. godine,
 21. Prijedlog Zaključka o odabiru najpovoljnije ponude tvrtke « Lagermax Zagreb» d.o.o., Sinj, za kupnju nekretnine u GZK-Sinj po javnom natječaju objavljenom 15.11.2011. godine,
 22. Zamolba obrta «KLIS MONT» vl. Mande Žure iz Klisa.

Zapisnik sa 25. sjedenice Gradskog vijeća Grada Sinja možete preuzeti ovdje.

Odgovori

Skip to content