Jednostavna nabava usluge – Izrade idejnog projekta, glavnog projekta sa geodezijom i troškovnikom za izgradnju nogostupa i biciklističke staze od hipodroma do aerodroma
10. svibnja 2018.
4. IZVANREDNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
12. svibnja 2018.

Na temelju članka 120. a. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja (“Službeni glasnik Grada Sinja” broj – 2/10 i 2/13), a na prijedlog jedne trećine vijećnika u Gradskom vijeću Grada Sinja sazivam 4. tematsku (izvanrednu) sjednicu Gradskog vijeća Grada Sinja za dan 15. svibnja 2018. godine (utorak).
Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici Grada Sinja, Dragašev prolaz 24, s početkom u 17,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

Prijedlog Zaključka o primanju na znanje informacije o provedbi Otvorenog postupka javne nabave za izgradnju Interpretacijsko edukacijskog centra Sinjska alka s parkiralištem.

Prijedlog za sazivanje

Prilog 1

Prilog 2

Prilog 3

Prilog 4

Prilog 5

*Napomena: U prilogu se dostavlja prijedlog jedne trećine vijećnika u Gradskom vijeću Grada Sinja za sazivanjem tematske (izvanredne) sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja i u tom smislu dostavljeni Prijedlog Zaključka o primanju na znanje informacije o provedbi Otvorenog postupka javne nabave za izgradnju Interpretacijsko edukacijskog centra Sinjska alka s parkiralištem, s obrazloženjem.

Također, dostavlja se i dio dokumentacije vezan uz predmetnu javnu nabavu preuzet sa web stranica Elektroničkog oglasnika javne nabave RH i web stranice Državne komisije za javnu nabavu .

Isto tako od gradonačelnice Grada Sinja zatražena je dodatna dokumentacija iz predmetnog postupka javne nabave, po primitku koje će ista odmah biti i dostavljena vijećnicima.

S poštovanjem!

Predsjednik:
Joško Kontić, v.r.

Odgovori