7. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja
2. ožujka 2018.
9. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja
2. ožujka 2018.

Dana 30. studenoga 2009. godine (ponedjeljak) u Gradskoj vijećnici Grada Sinja održana je 8. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja.

Dnevni red:
1. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje komunalne infrastrukture Grada Sinja za 2009. godinu,
2. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja za 2009. godinu,
3. Prijedlog Odluke o o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi,
4. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama,
5. Prijedlog Odluke o organizaciji, načinu naplate i kontrole parkiranja za Grad Sinj (Za ulična parkirališta),
6. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnije ponude za radove rekonstrukcije Ramske ulice s izgradnjom potpornog zida,
7. Prijedlog Odluke o mjerilima i uvjetima sudjelovanja korisnika usluga u cijeni programa dječjih vrtića i jaslica u vlasništvu Grada Sinja,
8. Prijedlog Odluke o osnivanju Povjerenstva za popis birača za područje Grada Sinja,
9. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju ponude za kupnju poslovnog udjela kojeg IGH dd Zagreb ima u trgovačkom društvu “Gospodarskoj zoni Kukuzovac” d.o.o. Sinj,
10. Prijedlog Zaključka o odabiru/neodabiru ponuda za kupnju nekretnina u Gospodarskoj zoni Kukuzovac po javnom natječaju objavljenom 25. rujna 2009. godine,
11. Prijedlog Programa sufinanciranja premije osiguranja u poljoprivredi na području Grada Sinja,
12. Prijedlog Pravilnika o ostvarivanju prava na sufinanciranje premije osiguranja u poljoprivredi na području Grada Sinja,
13. Prijedlog Rješenja o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Sinja,
14. Informacija o mogućim lokacijama Asfaltne baze na području Grada Sinja,
15. Deklaracija Gradskog vijeća Grada Sinja javna potpora Hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i njihovim obiteljima zbog progona radi tzv. topničkih dnevnika, pogotovo što se radi o događajima i braniteljima sa područja Sinja i Cetinskog kraja,
16. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju vijećničke inicijative pokrenute na sjednici Gradskog vijeća Grada Sinja održanoj 03. studenoga 2009. godine za donošenje Zaključka prema svim stručnim službama Grada Sinja o sastavljanju preporuke za određivanje socijalno osjetljivih kriterija pri zapošljavanju u tvrtke u vlasništvu i suvlasništvu Grada Sinja, koje bi uputili i ostalim tvrtkama na području Grada Sinja,
17. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o prometu na području Grada Sinja,
18. Zahtjev za razrješenjem vijećnika Miroslava Baraća kao člana radnih tijela Gradskog vijeća Grada Sinja.

Zapisnik sa 8. sjednice Gradskog vijeća možete preuzeti ovdje.

Odgovori

Skip to content