Službene stranice grada Sinja

Sinjska alkaGospa sinjskaGradovi prijateljiProjekti Grada SinjaSavjetovanjaKrediti, potpore, sredstvaOdbor za prevenciju kriminalitetaSavjet mladihObavijesti o nepropisno odbačenom otpadu
  Traži


 

 
 PRATIMO ZA VAS 
krediti 
bespovratna sredstva
 potpore

“SINJ U SRIDU”, PORTFOLIO RAZVOJNIH PROJEKATA GRADA SINJA

Prezentacija projekta „Sinj u sridu“ 1.951,23 Kb
Klikovi: [386]
Ažurirano: 23.8.2016
“SINJ U SRIDU”, PORTFOLIO RAZVOJNIH PROJEKATA GRADA SINJA 12.445,62 Kb
Klikovi: [3039]
Ažurirano: 7.5.2013

Projekti Grada Sinja

      IZVJEŠĆE O KANDIDIRANIM PROJEKTIMA GRADA SINJA
                         (za razdoblje 2009. i 2010.g.)

U Sinju, travanj 2011.g.
 • Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva RH – Projekti za izgradnju društvene i gospodarske namjene sukladno Strategiji regionalnog razvoja – NUTS 2:

  • Projekti izgradnje komunalne infrastrukture u Gospodarskoj zoni Kukuzovac Sinj (cesta, kanalizacija, vodoopskrba),

  • Projekt Izgradnje energetskog sustava za korisnike Gospodarske zone Kukuzovac, Sinj i korisnike Radne zone Dicmo, Dicmo;

  • Projekt izgradnje glavnih kanalizacijskih kolektora zapadnog dijela Grada Sinja.


 • Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva RH:

  • Projekti izgradnje komunalne infrastrukture Gospodarske zone Kukuzovac Sinj


 • Ministarstvo gospodarstva rada i poduzetništva RH - Agencija za promicanje izvoza i ulaganja Vlade RH

  • Projekt komunalnog uređenja i opremanja Gospodarske zone Kukuzovac, Sinj za Projekt EU „Industrijske poslovne zone nacionalnog/internacionalnog karaktera“


 • Hrvatske vode – temeljem traženja Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva RH na osnovi postignutog dogovora s predstavnicima Europske investicijske banke (EIB):

  • Projekt izgradnje glavnih kanalizacijskih kolektora zapadnog dijela grada Sinja – Projekt s LISTE 305 projekata VLADE RH – br. 83


 • Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH:

  • Projekt nove Osnovne škole Fra. Pavla Vučkovića i Osnovne glazbene škole Jakova Gotovca i športske dvorane


 • Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti RH:

  • Projekt sanacije odlagališta Mojanka;

  • Projekt energetske učinkovitosti – javna rasvjeta


 • Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH:

  • Projekt izgradnje i opremanja atletske staze


 • Hrvatski olimpijski odbor:

  • Projekt izgradnje i opremanja atletske staze


 • Ministarstva turizma RH – Projekti za turističku namjenu:

  • Projekt izrade Plana Grada Sinja,
  • Projekt održavanja turističke manifestacije: Opsada Sinja,
  • Projekt uređenja Galerije Stipe Sikirice, 
  • Projekt održavanja Sajma Hrvatskog sela


 • Glavni ured Hrvatske turističke zajednice:

  • Projekt „Kulturno-turističko-izletničkog puta Solin-Klis-Sinj“;
  • Projekt izrade Filma o Gradu Sinju;


 • Ministarstvo kulture RH

  • Projekt sanacije tvrđave Grad


 • Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnost RH:

  • Lokalna zajednica prijatelj obitelji;


 • Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja RH

  • Projekt županijske izložbe stoke, Sinj


 • IPA Adriatic Cross border Cooperation Programme 2007 – 2013 (Hrvatska - Italija):

  • Projekt „The Snapshot of Mediterranean Hinterland Richness“ MEDPATHS) sa ciljem zaštite i revitalizacija kulturne i prirodne baštine u prostorima zaleđa na Jadranskoj obali, u suradnji s Agencijom za razvoj Splitsko dalmatinske županije kao glavnim partnerom, gradovima Omiš, Trilj i Vrlika, općinama Šestanovac, Zadvarje i Dugi Rat, te talijanskim partnerima (18): Unione di Commune Mollise i Unione di Commune Abruzzo.


 • Youth in the labour market - Grant Application Form: EuropeAid/129227/M/ACT/HR – IPA:

  • Projekt „Mladi na tržištu rada“, partnerstvo i suradnja: Grad Sinj, Agencija za razvoj splitsko dalmatinske županije (RERA), Hrvatski zavod za zapošljavanje;


 • IPA Cross border Programme 2007 – 2013 (HR-BIH)

  • priprema Projekta za razvoj konkurentne turističke ponude u sklopu natječaja IPA CBC HR-BIH u partnerskoj suradnji gradova Sinja, Vrlike, te općine Muć, Otok, Hrvace i općine Tomislavgrad uz uključivanje planinarskih društava i turističkih zajednica ovih područja


 • IV. komponenta IPA-e (Instrument for Pre-Accession assistance):

  • priprema projekta za uključivanje na tržište rada osoba s invaliditetom u partnerskoj suradnji Projektnog tima kojeg čine predstavnici Udruga osoba s invaliditetom gradova Splita, Sinja i Trogira, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Agencije za razvoj Splitsko dalmatinske županije, talijanskog partnera, te gradova Trogira i Sinja, uz sudjelovanje međunarodnog članova koordinacijskog tima LPE 3 Projektnog tima za RH;


 • LPE 3 Projekt – Lokalna partnerstva za zapošljavanje – Faza 3 (Europeaid/127435/D/SER/HR) - Hrvatski zavod za zapošljavanje:

  • Projekti Grada Sinj i Splitsko dalmatinske županije za IV. komponentu IPAe «Razvoj ljudskih resursa» i ESF – Europski socijalni fond, prema Operativnom programu razvoja ljudskih potencijala Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva RH, uz koordinaciju pripreme Projekata
  • sudjelovanje u 13 članskom Izvršnom odboru Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Splitsko dalmatinske županije uz predstavnike Splitsko dalmatinske županije, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske udruge poslodavaca, Razvojne agencije Splitsko dalmatinske županije, Grada Splita i civilnih udruga.


 • Splitsko dalmatinska županija – Infrastrukturni projekti:

  • Projekt izgradnje nogostupa u Ulici Put Pavića;
  • Projekt izgradnje cestovne mreže u Gospodarskoj zoni Kukuzovac, Sinj - dio I faze,
  • Projekt Izgradnje energetskog sustava za korisnike Gospodarske zone Kukuzovac, Sinj i korisnike Radne zone Dicmo, Dicmo;
  • Projekt izgradnje glavnih kanalizacijskih kolektora zapadnog dijela grada Sinja
  • Projekt izgradnje mrtvačnica
  • Projekt održavanja nerazvrstanih cesta


 • Razvojna agencija Splitsko dalmatinske županije (RERA)

  • Projekt Gospodarske zone Kukuzovac, Sinj za Projekt „Razvoja investicijskog okruženja“, IPA (Instrument for Pre-Accession assistance) 2007/HR/161PO/001-020501 u sklopu;
  • Prijava Infrastrukturnih Projekta Grada Sinja za izradu Investicijskog kataloga Splitsko dalmatinske županije za domaće i strane investitore

 

 • Projekti Grada Sinja za bazu projekata NUTS 2. regije radi pripreme za financiranje kroz komponente Strategije regionalnog razvoja RH, te strukturne instrumente kohezijske politike EU (11):

  • Projekt Izgradnje energetskog sustava za korisnike Gospodarske zone Kukuzovac, Sinj i korisnike Radne zone Dicmo, Dicmo;
  • Projekt izgradnje kanalizacijskih kolektora u zapadnom dijelu Grada Sinja
  • Projekt izgradnje kanalizacijskog sustava u sjeverozapadnom dijelu Grada Sinja, sjeveroistočnom dijelu Grada Sinja
  • Projekt izgradnje kanalizacijskog sustava, vodoopskrbnog sustava i cestovne mreže u Gospodarskoj zoni Kukuzovac, Sinj – dio I faze
  • Projekt sanacije deponija Mojank
  • Projekt izgradnje mreže za navodnjavanje Sinjskog polja
  • Projekt izgradnje kanalizacijskog kolektora Gospodarska zona Kukuzovac- prečistač
  • Projekt izgradnje nogostupa u Ulici Put Pavića
    


PROJEKTI U PRIPREMI:

 • Vodoopskrba gornje zone Obrovac, Bajagić, Čačijin dolac – u tijeku ishođenje građevinske dozvole

 • Natkrivanje Baračeva potoka sa uređenjem parkirališta – rješeni vlasnički odnosi , u tijeku izrada glavnog – izvedbenog projekta

 • Rekonstrukcija ulice Put Petrovca – usuglašavanje projekta sa Konzervatorskim odjelom

 • Semaforizacija raskrižja ulica Kneza Branimira, Splitske i ulice Put ferate – u tijeku izrada tehničkog projekta

 • Uređenje trga kod pravoslavne crkve- u tijeku izrada glavnog-izvedbenog projekta

 • Uređenje hipodroma – u tijeku izrada idejnog projekta zone 6 i 7

 • Projekt polivalentne športske dvorane sa vanjskim igralištima – u tijeku izrada glavnog-izvedbenog projekta

 • Projekt Festival znanosti

 • Projekt povrata Hrvatske vojske u vojarnu Kula u Sinju

Službeni glasnikGradske komunalne odlukeZnačajni dokumentiGospodarska zona KukuzovacFotogalerijaNatječajiVažni linkoviZaštita i spašavanjeJavna nabavaPravo na pristup informacijamaProračunProstorno planska dokumentacija

Grad Sinj

Dragašev prolaz 24
21230 Sinj

Ured Gradonačelnice:
021/821-081

Radno vrijeme: 7,30 - 15,30
(pauza 11,00 - 11,30)

Stranke se primaju uz prethodnu najavu kod nadležnih pročelnika.

IBAN: HR36 2390 0011 8389 0000 3

Fax: 021/826-591

e-mail: info@sinj.hr

Pošalji upit

Copyright 2008-2011 Grad Sinj