Bagatelna nabava – Izrada Glavnog projekta proširenja, sanacije i zatvaranja odlagališta komunalnog otpada „Mojanka“ – I. faza
8. ožujka 2018.
Bagatelna nabava – nabava prijenosnih računala za potrebe rada Gradskih vijećnika
8. ožujka 2018.

Dana 29.02.2016. g., Naručitelj Grad Sinj na temelju čl. 27. st. 2. Pravilnika o provedbi postupaka bagatelne vrijednosti u upravnim tijelima grada Sinja, objavljuje Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude u postupku nabave za usluge odvjetničkog zastupanja Grada Sinja u sudskim postupcima.

Obavijest o odabiru