Bagatelna nabava – usluga Izrade Parcelacijskog elaborata područja bivše vojarne Ivaniš Nelipić (cca 4 ha) temeljem DPU i ID DPU sa evidentiranjem postojećih objekata (cca 10 objekata)
8. ožujka 2018.
Bagatelna nabava – Cjelokupan stručni nadzor nad izvođenjem radova izgradnje dječjeg vrtića u Turjacima
8. ožujka 2018.

Naručitelj Grad Sinj na temelju čl. 26. Pravilnika o provedbi postupaka bagatelne vrijednosti u upravnim tijelima Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“, br. 1/2014), u postupku bagatelne nabave sukladno članku 7. Pravilnika, ev.broj. 21/2015, za radove za Uređenje spomen obilježja Luka Erceg, donosi sljedeću Odluku o odabiru najpovoljnije ponude koju možete pruzeti ovdje.