8. ožujka 2018.

Zaključak Vlade o objavljivanju informacija o javnoj nabavi

Sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske od 17. ožujka 2011. godine (“Narodne novine” broj 32/11), a u skladu s člankom 20. stavak 1. točka 4. Zakona o […]
8. ožujka 2018.

Nadmetanja Grada Sinja

SUPPLY CONTRACT – AWARD NOTICE/Obavijest o dodjeli natječaja: EU/SINJ/2-2-321/2009/MEDPATHS: Equipping of bicycle and thematic paths / Opremanje biciklističkih i tematskih staza Dokument: u privitku. PROCUREMENT ANNOUNCEMENT […]
8. ožujka 2018.

Arhiva planova nabave

Plan nabave Grada sinja za 2017.g. Privremeni plan nabave Grada Sinja za razdoblje I.-VI. 2017. g. Privremeni plan nabave Grada Sinja za razdoblje I.-III. 2017. g. […]
8. ožujka 2018.

Prostorno planska dokumentacija

Objava ID PPUG Sinja za Javnu raspravu Tekstualni dio: 1 – Obrazloženje 2 – Odredbe za provođenje 3 – Pročišćeni tekst   Grafički dio: Namjena 2.1. Promet 2.5. Odvodnja   GRANICE […]
20. travnja 2018.

Odluka o uključivanju Grada Sinja u akciju ‘Gradovi i općine – prijatelji djece’.

Gradsko vijeće Grada Sinja na svojoj 9. sjednici održanoj 29. siječnja 2018. godine jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke o uključivanju Grada Sinja u akciju ‘Gradovi i […]