Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju za donošenje Odluke o zakupu površina javne namjene i zemljišta u vlasništvu Grada Sinja
5. ožujka 2020.
Poziv za dostavu ponuda – nabava poštanskih usluga za potrebe Grada Sinja
6. ožujka 2020.

Javno savjetovanje otvoreno je od 05. ožujka 2020. godine do 20. ožujka 2020. godine, a zainteresirani mogu svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe poslati putem odgovarajućeg obrasca do navedenog roka na e-mail adresu: info@sinj.hr

– Prijedlog Odluke o zakupu površina javne namjene i zemljišta u vlasništvu Grada Sinja

– Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

Odgovori

Skip to content