Splitsko-dalmatinska županija odobrila milijun kuna za dovršetak gradske sportske dvorane
10. kolovoza 2018.
Obavijest korisnicima zajamčene minimalne pomoći koji se griju na drva
14. kolovoza 2018.

Gradu Sinju su dodijeljena bespovratna sredstva Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini, u najvišem iznosu od 1.683.573,78 kn. Sredstva Fonda su dodijeljena radi sufinanciranja dijela sredstava koje je Grad Sinj dužan osigurati iz vlastitih izvora (učešće Korisnika) u provedbi projekta „Integrirani program Sinj u sridu“ na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. -2020. u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“.

Gradonačelnica
Kristina Križanac, struč.spec.oec

Odgovori