JAVNA NABAVA


22. listopada 2020.

Jednostavna nabava – Uređenje aktivnih bunara

Naručitelj Grad Sinj objavljuje Poziv za dostavu ponuda za predmet nabave: Radovi – Uređenje aktivnih bunara u Turjacima, Crkvin i Lucića bunar, te ostalih aktivnih bunara… Nastavi Čitati Jednostavna nabava – Uređenje aktivnih bunara
20. listopada 2020.

Poziv za dostavu ponuda za uslugu „Dezinsekcija i deratizacija javnih površina“

Naručitelj Grad Sinj, temeljem članka 8. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave ( Službeni Glasnik Grada Sinja br. 8/2017), objavljuje Poziv za dostavu ponuda za uslugu… Nastavi Čitati Poziv za dostavu ponuda za uslugu „Dezinsekcija i deratizacija javnih površina“
30. rujna 2020.

Poziv za dostavu ponuda nabava usluge posebnog obrazovanja-osposobljavanje za gerontodomaćicu

Naručitelj Grad Sinj, dana 30. rujna 2020. godine sukladno čl. 8. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (“Službeni glasnik Grada Sinja” br. 8/2017) objavljuje poziv za… Nastavi Čitati Poziv za dostavu ponuda nabava usluge posebnog obrazovanja-osposobljavanje za gerontodomaćicu
3. rujna 2020.

Poziv za dostavu ponuda za dobavu vertikalne i izvedbu horizontalne prometne signalizacije na području Grada Sinja

Dana 03. rujna 2020. godine, Naručitelj Grad Sinj, temeljem čl. 7. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (“Službeni glasnik Grada Sinja”, br. 8/2017) objavljuje poziv za… Nastavi Čitati Poziv za dostavu ponuda za dobavu vertikalne i izvedbu horizontalne prometne signalizacije na području Grada Sinja
27. kolovoza 2020.

Obavijest o objavi jednostavne nabave – radovi dogradnje nogostupa u Ulici Put Odrine

Dana 27.08.2020.g. sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave (Službeni glasnik Grada Sinja, br. 8/2017) Grad Sinj objavljuje jednostavnu nabavu za radove dogradnje nogostupa u ulici… Nastavi Čitati Obavijest o objavi jednostavne nabave – radovi dogradnje nogostupa u Ulici Put Odrine
2. srpnja 2020.

Jednostavna nabava – Nabavu radova za sanaciju tvrđave “Grad” u Sinju / Zapadni dio/

Naručitelj Grad Sinj, dana 02. srpnja 2020. godine sukladno čl. 12. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave (“Službeni glasnik Grada Sinja” br. 8/2017) objavljuje poziv za… Nastavi Čitati Jednostavna nabava – Nabavu radova za sanaciju tvrđave “Grad” u Sinju / Zapadni dio/