JAVNA NABAVA


8. ožujka 2018.

Bagatelna nabava – Poziv za dostavu ponuda za isporuku robe – UNP za spremnike

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude možete preuzeti ovdje. Dana 06. rujna 2016. godine, Naručitelj Grad Sinj, temeljem čl. 12. Pravilnika o provedbi postupaka bagatelne vrijednosti (“Službeni glasnik […]
8. ožujka 2018.

Bagatelna nabava – radovi na sanaciji jugoistočnog dijela hangara na aerodromu u Sinju

Dana 23.06.2016. g., Naručitelj Grad Sinj na temelju čl. 27. st. 2. Pravilnika o provedbi postupaka bagatelne vrijednosti u upravnim tijelima grada Sinja objavljuje Obavijest o […]
8. ožujka 2018.

Bagatelna nabava – nabava usluga za obavljanje poslova platnog prometa Grada Sinja

Dana 29. svibnja 2016. g., Naručitelj Grad Sinj na temelju čl. 27. st. 2. Pravilnika o provedbi postupaka bagatelne vrijednosti u upravnim tijelima grada Sinja, objavljuje […]
8. ožujka 2018.

Bagatelna nabava – Poziv za dostavu ponuda za sanaciju jugoistočnog dijela hangara na aerodromu u Sinju

Dana 19. svibnja 2016. godine, Naručitelj Grad Sinj, temeljem čl. 12. Pravilnika o provedbi postupaka bagatelne vrijednosti (“Službeni glasnik Grada Sinja” br. 1/2014),  objavljuje poziv za […]
8. ožujka 2018.

Bagatelna nabava – radovi Izgradnje nogostupa u Čitluku (od područne škole do Matića)

Dana 19.04.2016. g., Naručitelj Grad Sinj na temelju čl. 27. st. 2. Pravilnika o provedbi postupaka bagatelne vrijednosti u upravnim tijelima grada Sinja objavljuje Obavijest o […]
8. ožujka 2018.

Bagatelna nabava – Poziv za dostavu ponuda za nabavu radova izgradnje nogostupa u Čitluku (od područne škole do Matića)

Dana 06. travnja 2016. godine, Naručitelj Grad Sinj, temeljem čl. 12. Pravilnika o provedbi postupaka bagatelne vrijednosti (“Službeni glasnik Grada Sinja” br. 1/2014),  objavljuje poziv za […]