JAVNA NABAVA


12. svibnja 2021.

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda za nabavu radova „Održavanje makadamskih kolnika, poljskih putova, bankina i rigola“

Naručitelj, Grad Sinj , na temelju članka 30. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave ( „Službeni glasnik Grada Sinja, br. 8/2017), u postupku jednostavne nabave radova… Nastavi Čitati Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda za nabavu radova „Održavanje makadamskih kolnika, poljskih putova, bankina i rigola“
5. svibnja 2021.

Poziv za dostavu ponuda za radove „Održavanje građevina,uređaja i predmeta javne namjene“

Naručitelj Grad Sinj, temeljem članka 8. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave ( Službeni Glasnik Grada Sinja br. 8/2017), objavljuje Poziv za dostavu ponuda za radove… Nastavi Čitati Poziv za dostavu ponuda za radove „Održavanje građevina,uređaja i predmeta javne namjene“
21. travnja 2021.

Održavanje makadamskih kolnika, poljskih putova, bankina i rigola na području Grada Sinja

Naručitelj Grad Sinj objavljuje Poziv za dostavu ponuda za radove Održavanja makadamskih kolnika, poljskih putova, bankina i rigola na području Grada Sinja. Rok za dostavu ponuda… Nastavi Čitati Održavanje makadamskih kolnika, poljskih putova, bankina i rigola na području Grada Sinja
21. travnja 2021.

Usluga stručng nadzora nad izvođenjem radova sanacije postojećeg nogometnog igrališta uz gradski stadion NK Junak uz ugradnju umjetnog travnjaka

Naručitelj Grad Sinj objavljuje Poziv za dostavu ponuda za Usluga stručng nadzora nad izvođenjem radova sanacije postojećeg nogometnog igrališta uz gradski stadion NK Junak uz ugradnju… Nastavi Čitati Usluga stručng nadzora nad izvođenjem radova sanacije postojećeg nogometnog igrališta uz gradski stadion NK Junak uz ugradnju umjetnog travnjaka
26. ožujka 2021.

Uređenje društvenog doma Gljev

Naručitelj, Grad Sinj , na temelju članka 30. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave („Službeni glasnik Grada Sinja, br. 8/2017), u postupku jednostavne nabave radova sukladno… Nastavi Čitati Uređenje društvenog doma Gljev
26. ožujka 2021.

Asfaltiranje nerazvrstanih cesta

Naručitelj, Grad Sinj , na temelju članka 30. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave ( „Službeni glasnik Grada Sinja, br. 8/2017), u postupku jednostavne nabave radova… Nastavi Čitati Asfaltiranje nerazvrstanih cesta