Potvrđen novi slučaj zaraze na području Sinja
8. svibnja 2020.
logo grad sinj
Od ponedjeljka se uspostavlja redoviti javni linijski autobusni prijevoz
8. svibnja 2020.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike izradilo je Prijedlog Zakona o proglašavanju Parka prirode „Dinara“. Navedenim Zakonom zaštitit će se masiv Dinare (Dinara, Troglav i Kamešnica), izvorišni dio i gornji tok rijeke Cetine te krška polja (Hrvatačko, Paško i Vrličko) uz Cetinu u kategoriji parka prirode. Donošenjem predloženog Zakona stvorile bi se pravne pretpostavke za osnivanje javne ustanove, donošenje prostornog plana područja posebnih obilježja i plana upravljanja Parkom prirode „Dinara“ kojima bi se pobliže uredila zaštita, unapređenje i korištenje te način upravljanja tim zaštićenim dijelom prirode.

Zaštita područja masiva Dinare u kategoriji parka prirode od posebnog je interesa za Republiku Hrvatsku radi očuvanja izvornih prirodnih vrijednosti, bogate georaznolikosti, divljih vrsta i endema te cjelokupne raznolikosti prirodnih staništa kao što su vodena staništa rijeke Krke i Cetine s njihovim pritocima, močvarna staništa, stijene i točila, šumska i špiljska staništa te drugih prirodnih vrijednosti proizašlih iz višestoljetne tradicije ljudskog korištenja prostora, poluprirodnih staništa, autohtonih pasmina i sorata te bogatog kulturnog i povijesnog naslijeđa sačuvanog u brojnim arheološkim nalazima i kulturno-povijesnim lokalitetima.

Javni uvid u Dokumentaciju može se obaviti svakog radnog dana od 10h do 14h u prostorijama Grada Sinja, Dragašev prolaz 24, 21230 Sinj. S obzirom na epidemiološku situaciju i preporuke Stožera civilne zaštite javni uvid će se vršiti na ulazu u Gradsku upravu. Tijekom javne rasprave, Prijedlog Zakona o proglašenju Parka prirode „ Dinara „ bit će izložen na Oglasnoj ploči Grada Sinja, Dragašev prolaz 24, Sinj, svakim radnim danom od 10h do 14h.

Za vrijeme trajanja javnog uvida prijedlozi, mišljenja i primjedbe javnosti dostavljaju se:

  • upisivanjem u knjigu primjedbi koja će biti dostupna na mjestu uvida.
  • dostavom u pisanom obliku na adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike,Radnička cesta 80, Zagreb, s naznakom Javni uvid u Prijedlog Zakona o proglašenju Parka prirode „Dinara“.
  • na e-mail: pisarnica@mzoe.hr

Javno izlaganje održati će se dana 22. svibnja 2020. godine u Kninu s početkom u 11:00h.

Za javni uvid u Prijedlog Zakona dostupna je sljedeća dokumentacija:

·Kartografski prikaz (GIS preglednik) – poveznica

·Kartografski prikaz na katastarskoj podlozi – poveznica.