Lista kandidata za dodjelu potpora za diplomske i doktorske radove prijavljene u razdoblju od 01. siječnja 2020. do 31. ožujka 2020. godine
6. svibnja 2020.
PRIOPĆENJE SCZ SDŽ 7.5.2020.
7. svibnja 2020.

Naručitelj Grad Sinj na temelju čl. 30. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (”Službeni glasnik Grada Sinja” br. 8/2017), u postupku jednostavne nabave sukladno članku 7. Pravilnika, ev.broj. 49/2020, za nabavu zaštitarskih usluga za potrebe Grada Sinja, za razdoblje od dvanaest (12) mjeseci, donio je Odluku o odabiru najpovoljnije ponude. Odluku i Zapisnik možete preuzeti ispod ove objave.

Odgovori