Jednostavna nabava – Poziv za dostavu ponuda za izradu jedinstvene baze podataka o nerazvrstanim cestama na području Grada Sinja – ponovljeni postupak
17. travnja 2018.
Jednostavna nabava – Poziv za dostavu ponuda za izradu idejnog projekta, glavnog projekta sa geodezijom i troškovnikom za izgradnju nogostupa i biciklističke staze od hipodroma do aerodroma
17. travnja 2018.

Dana 17. travnja 2018. godine, Naručitelj Grad Sinj, temeljem čl. 8. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (“Službeni glasnik Grada Sinja” br. 8/2017), objavljuje poziv za dostavu ponuda za radove sanacije i uređenja parkirališta na aerodromu.

Rok za dostavu ponuda je 23. travnja 2018. godine do 12:00 sati, bez obzira na način dostave. Pozivaju se ponuditelji da u navedenom roku dostave svoje ponude.

Obavijest o poništenju postupka

Dokumentacija za preuzimanje:

Poziv za dostavu ponude

Ponudbeni list

Troškovnik

Izjava o nekažnjavanju