MJESNI ODBORI

NA PODRUČJU GRADA SINJA OSNOVANO JE 14 MJESNIH ODBORA KAO OBLIK NEPOSREDNOG SUDJELOVANJA GRAĐANA U ODLUČIVANJU O LOKALNIM POSLOVIMA OD NEPOSREDNOG I SVAKODNEVNOG UTJECAJA NA ŽIVOT I RAD GRAĐANA.
Mjesni odbori dužni su uvažavati interes Grada Sinja u cjelini. Mjesni odbor osniva se za jedno naselje, više međusobno povezanih manjih naselja ili za dio većeg naselja, odnosno grada koji u odnosu na ostale dijelove čini zasebnu razgraničenu cjelinu (dio naselja). Mjesni odbor je pravna osoba.

NAZIV MJESNOG ODBORABROJ STANOVNIKABROJ ČLANOVA VIJEĆA MOPRESJEDNIK VIJEĆA MO
Mjesni odbor Bajagić za područje naselja Bajagić5627Damir Penić - Bajagić 121
mob: 099 665 5099
Mjesni odbor Brnaze za područje naselja Brnaze3.1849Josip Marić - Brnaze 423A

mob: 095 812 1076
Mjesni odbor Čitluk za područje naselja Čitluk4887Frano Bilandžić - Čitluk 81
mob: 098 828 9313
Mjesni odbor Glavice za područje naselja Glavice3.7539Toni Jurić-Šolto - Glavice 565
mob: 097 780 4084
Mjesni odbor Gljev za područje naselja Gljev3267Ivan Maleš - Gljev 135
tel: 839 686
mob: 091 7691 362
Mjesni odbor Jasensko za područje naselja Jasensko3417Mladen Runje - Jasensko 46
mob: 095 5259 392
Mjesni odbor Karakašica za područje naselja Karakašica6657Marija Librenjak - Karakašica 23A
mob: 091 173 4410
Mjesni odbor Lučane za područje naselja Lučane6497Ljubica Đipalo - Lučane 86
mob: 091 754 1548
Mjesni odbor Obrovac za dio područja naselja Obrovac Sinjski8047Petar Petričević - Obrovac Sinjski 251
mob: 099 451 2897
Mjesni odbor Radošić za područje naselja Radošić6867Joško Gugić - Radošić 172
mob: 095 531 6619
Mjesni odbor Sinj za područje naselja Sinj11.47811
mob:
Mjesni odbor Suhač za područje naselja Suhač5717zamjenik predsjednika Luka Marić, Suhač 73
mob:
Mjesni odbor Turjaci za područje naselja Turjaci1.1389Stipe Perić - Turjaci 22
mob: 098 176 6032
Mjesni odbor Zelovo za područje naselja Zelovo1817Josip Delaš - Zelovo 24
mob: 099 417 9500