Jednostavna nabava – nabava usluga fiksne telefonija i internet usluga za potrebe Grada Sinja
11. prosinca 2018.
ZAVRŠENA ANALIZA PROMETNE MREŽE ISTOČNOG PODRUČJA GRADA SINJA
11. prosinca 2018.

Završena je izrada Glavnog projekta izgradnje nogostupa uz državnu cestu D1 u naselju Karakašica. Zahvat u prostoru odnosi se na izgradnju nogostupa s javnom rasvjetom i hidrantskom mrežom. Planirana trasa nogostupa predstavlja nastavak postojećeg nogostupa u duljini od 253,67 m. Ukupna procijenjena vrijednost (s PDV-om) radova i materijala za izgradnju je 895.395,00 kn. Radovi na izgradnji nogostupa su planirani za 2019. godinu, a izvodit će se u suradnji s Hrvatskim cestama.

Odgovori

Skip to content