NATJECAJI I JAVNI POZIVI

SAZNAJTE VIŠE O AKTUALNIM NATJEČAJIMA I JAVNIM POZIVIMA U GRADU SINJU

Javni poziv svim pravnim i fizičkim osobama na području Lokalne Akcijske Grupe "Cetinska krajina";

Lokalna Akcijska Grupa "Cetinska krajina" objavljuje javni poziv za prikupljanje ponuda za davanje u najam prostora i za pružanje računovodstvenih usluga LAG-u Cetinska krajina. Naime, na sjednici Upravnog Odbora LAG-a Cetinska krajina, održanoj 29.04.2014. donešene su odluke o objavljivanju javnih natječaja kojima bi se prikupilo ponude za potencijalno buduće sjedište LAG-a i pružatelja usluga računovodstva LAG-u Cetinska krajina. Nakon prikupljenih ponuda najbolje ponuđače će izabrati tročlana komisija Upravnog Odbora LAG-a Cetinska krajina.

Tomislav Klarić Kukuz, mag.oec, MBA
Voditelj Stručne Službe LAG Cetinska krajina