Predsjednik Josipović nazočio potpisivanju Povelje o prijateljstvu i suradnji Sinja i Barbana
3. prosinca 2010.
Gradonačelnik Grada Sinja, Ivica Glavan, službeno je uručio Odluke o odobrenju kredita za korisnike kredita po Programu poticanja poduzetništva u Gradu Sinju za 2010.g
6. prosinca 2010.

Na temelju članka 53. Statuta Grada Sinja („ Službeni glasnik Grada Sinja“ 10/09) donosim

Z A K L J UČ A K
o
odobravanju sredstava za stipendije studentima koji su kao učenici
sinjskih srednjih škola postigli najbolji uspjeh na državnoj maturi
2010.godine