STOŽER CZSDŽ
PRIOPĆENJE SCZ SDŽ 26.9.2021.
26. rujna 2021.
STOŽER CZSDŽ
PRIOPĆENJE SCZ SDŽ 27.9.2021.
27. rujna 2021.

Naručitelj Grad Sinj na temelju čl. 30. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (”Službeni glasnik Grada Sinja” br. 8/2017), u postupku jednostavne nabave sukladno članku 7. Pravilnika, ev.broj. 55/2021, za nabavu usluge „Davanje usmenih i pismenih pravnih savjeta i mišljenja iz djelokruga poslova lokalne samouprave“, objavljuje Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude. Obavijest se može preuzeti ispod ove objave.