Održana 20. sjednica Gradskog vijeća
8. veljače 2019.
Maškare preuzele ključeve grada
11. veljače 2019.

Dana 8. veljače 2019. godine, Naručitelj Grad Sinj na Elektroničkom oglasniku javne nabave RH, sukladno čl. 198. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) oglasio je prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti – građevinsko-zanatski radovi na uređenju prostora dječjeg vrtića „Bili cvitak“, područni odjel „Maslačak“ i područni odjel „Alkarić“ u Sinju (projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića). Savjetovanje traje do 14. veljače 2019. godine. Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja svaki zainteresirani gospodarski subjekt može elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH dostaviti Naručitelju svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koji su objavljeni, najkasnije do 14. veljače 2019. godine.
Nacrt dokumentacije o nabavi i troškovnika dostupan je na web stranici: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ .

Poziv na prethodno savjetovanje

Dokumentacija o nabavi

Troškovnik

Odgovori

Skip to content