IZVANREDNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
14. srpnja 2016.
Obljetnica smrti Ivice Glavana, gradonačelnika Grada Sinja
14. srpnja 2016.

Gradsko vijeće Grada Sinja na svojoj 25. sjednici održanoj 27. lipnja 2016. g., usvojilo je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Sinja za 2015. godinu.  Grad Sinj uvažavajući  načelo transparentnosti, Zakon o proračunu (čl. 12.) koji propisuje da lokalne jedinice moraju u službenom glasilu, odnosno na mrežnim stranicama objaviti: proračun i proračunske projekcije, odluku o privremenom financiranju, izmjene i dopune proračuna, godišnji i polugodišnji izvještaj o izvršenju, te godišnje financijske izvještaje, objavljuje Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Sinja za 2015. godinu.