Podatci o ugovorima koje je Grad Sinj sklopio u 2015. godini
22. veljače 2016.
Treći i zadnji pokušaj konstituiranja Vijeća mjesnog odbora Sinj
24. veljače 2016.

Grad Sinj s ciljem transparentne i efikasne politike dodjele donacija i sponzorstava,  objavljuje popis korisnika donacija i sponzorstva u 2015. godini.

Podaci o sponzorstvima i donacijama za 2015. g