STOŽER CZ SDŽ
PRIOPĆENJE SCZ SDŽ 7.10.2021.
7. listopada 2021.
POTRES
Sinjani prijavili štetu na 20 objekata
8. listopada 2021.

Na temelju čl.29. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (“Službeni glasnik Grada Sinja” br. 8/2017), dana 28. rujna 2021. godine Gradonačelnik Grada Sinja donosi Odluku o poništenju postupka jednostavne nabave za nabavu usluge pružanja informatičke i grafičke usluge za projekt Zaželi – Susjede brinu o susjedima – Faza II, kodnog broja UP 02.1.1.13.0403 „Izrada i održavanje/ažuriranje internet stranice projekta za vrijeme njegove provedbe i grafička priprema, dizajn i tiskanje letaka, plakata, brošura roll-up-a“.