Gradonačelnica i izaslanstvo VAD-a na sastanku u Vukovaru
9. lipnja 2019.
Javni poziv za predlaganje članova Kulturnog vijeća Grada Sinja
10. lipnja 2019.

Potpredsjednik Gradskog vijeća Grada Sinja Anđelko Bilandžić dana 10. lipnja 2019.g. uputio je Poziv na podnošenje inicijativa za dodjelu javnih priznanja Grada Sinja za 2019. g. U tom smislu pozivaju se vijećnici Gradskog vijeća, radna tijela Gradskog vijeća, Gradonačelnica Grada Sinja, pravne osobe, ustanove, udruge građana, vijeća mjesnih odbora i građani koji imaju prebivalište na području Grada Sinja, na podnošenje inicijativa za dodjelu javnih priznanja Grada Sinja za 2019. godinu. Inicijative za dodjelu javnih priznanja Grada Sinja, u pisanom obliku s obrazloženjem, podnose se Odboru za javna priznanja, Dragašev prolaz 24, zaključno do 05. srpnja 2019. godine.

Poziv možete preuzeti ovdje.

Odgovori

Skip to content