Jednostavna nabava – nabava usluga dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja za zaposlenike Grada Sinja
8. ožujka 2018.
OBAVIJEST O NABAVI MONTAŽNO-DEMONTAŽNE TRIBINE ZA SINJSKU ALKU
8. ožujka 2018.

Naručitelj Grad Sinj, sukladno čl. 8. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (“Službeni glasnik Grada Sinja” br. 8/2017) objavljuje poziv za dostavu ponuda za radove – uređenje i opremanje zgrade u sklopu Aerodroma Sinj. Pripadajuće dokumente možete preuzeti ispod ove objave.

OBAVIJEST O PONIŠTENJU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE

Poziv za dostavu ponuda

Ponudbeni list

ESPD obrazac

Troškovnik