Potpisan Ugovor o partnerstvu na projektu “Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Sinj”
17. travnja 2019.
Održana tematska sjednica Stožera civilne zaštite Grada Sinja
18. travnja 2019.

Obavijest o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja mješovite – pretežito poslovne zone Trnovača- Sinj sa prijedlogom predmetnih izmjena i dopuna.

Odgovori