PROJEKTI GRADA SINJA

PORTFOLIO RAZVOJNIH PROJEKATA GRADA

“Sinj u sridu”, portfolio razvojnih projekata grada Sinja


 • Projekti u pripremi

  Vodoopskrba gornje zone Obrovac, Bajagić, Čačijin dolac – u tijeku ishođenje građevinske dozvole Natkrivanje Baračeva potoka sa uređenjem parkirališta – rješeni vlasnički odnosi , u tijeku izrada glavnog – izvedbenog projekta Rekonstrukcija ulice Put Petrovca – usuglašavanje projekta sa Konzervatorskim odjelom Semaforizacija raskrižja ulica Kneza Branimira, Splitske i ulice Put ferate – u tijeku izrada tehničkog projekta Uređenje trga kod pravoslavne crkve- u tijeku izrada glavnog-izvedbenog projekta Uređenje hipodroma – u tijeku izrada idejnog projekta zone 6 i 7 Projekt polivalentne športske dvorane sa vanjskim igralištima – u tijeku izrada glavnog-izvedbenog projekta Projekt Festival znanosti Projekt povrata Hrvatske vojske u vojarnu Kula u Sinju
 • Projekti Grada Sinja za bazu projekata NUTS 2. regije radi pripreme za financiranje kroz komponente Strategije regionalnog razvoja RH, te strukturne instrumente kohezijske politike EU (11)

  Projekt Izgradnje energetskog sustava za korisnike Gospodarske zone Kukuzovac, Sinj i korisnike Radne zone Dicmo, Dicmo; Projekt izgradnje kanalizacijskih kolektora u zapadnom dijelu Grada Sinja Projekt izgradnje kanalizacijskog sustava u sjeverozapadnom dijelu Grada Sinja, sjeveroistočnom dijelu Grada Sinja Projekt izgradnje kanalizacijskog sustava, vodoopskrbnog sustava i cestovne mreže u Gospodarskoj zoni Kukuzovac, Sinj – dio I faze Projekt sanacije deponija Mojank Projekt izgradnje mreže za navodnjavanje Sinjskog polja Projekt izgradnje kanalizacijskog kolektora Gospodarska zona Kukuzovac- prečistač Projekt izgradnje nogostupa u Ulici Put Pavića
 • Razvojna agencija Splitsko dalmatinske županije (RERA)

  Projekt Gospodarske zone Kukuzovac, Sinj za Projekt „Razvoja investicijskog okruženja“, IPA (Instrument for Pre-Accession assistance) 2007/HR/161PO/001-020501 u sklopu; Prijava Infrastrukturnih Projekta Grada Sinja za izradu Investicijskog kataloga Splitsko dalmatinske županije za domaće i strane investitore
 • Splitsko dalmatinska županija – Infrastrukturni projekti

  Projekt izgradnje nogostupa u Ulici Put Pavića; Projekt izgradnje cestovne mreže u Gospodarskoj zoni Kukuzovac, Sinj - dio I faze, Projekt Izgradnje energetskog sustava za korisnike Gospodarske zone Kukuzovac, Sinj i korisnike Radne zone Dicmo, Dicmo; Projekt izgradnje glavnih kanalizacijskih kolektora zapadnog dijela grada Sinja Projekt izgradnje mrtvačnica Projekt održavanja nerazvrstanih cesta
 • LPE 3 Projekt – Lokalna partnerstva za zapošljavanje – Faza 3 (Europeaid/127435/D/SER/HR) - Hrvatski zavod za zapošljavanje

  Projekti Grada Sinj i Splitsko dalmatinske županije za IV. komponentu IPAe «Razvoj ljudskih resursa» i ESF – Europski socijalni fond, prema Operativnom programu razvoja ljudskih potencijala Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva RH, uz koordinaciju pripreme Projekata sudjelovanje u 13 članskom Izvršnom odboru Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Splitsko dalmatinske županije uz predstavnike Splitsko dalmatinske županije, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske udruge poslodavaca, Razvojne agencije Splitsko dalmatinske županije, Grada Splita i civilnih udruga.
 • IV. komponenta IPA-e (Instrument for Pre-Accession assistance)

  priprema projekta za uključivanje na tržište rada osoba s invaliditetom u partnerskoj suradnji Projektnog tima kojeg čine predstavnici Udruga osoba s invaliditetom gradova Splita, Sinja i Trogira, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Agencije za razvoj Splitsko dalmatinske županije, talijanskog partnera, te gradova Trogira i Sinja, uz sudjelovanje međunarodnog članova koordinacijskog tima LPE 3 Projektnog tima za RH
 • IPA Cross border Programme 2007 – 2013 (HR-BIH)

  priprema Projekta za razvoj konkurentne turističke ponude u sklopu natječaja IPA CBC HR-BIH u partnerskoj suradnji gradova Sinja, Vrlike, te općine Muć, Otok, Hrvace i općine Tomislavgrad uz uključivanje planinarskih društava i turističkih zajednica ovih područja
 • Youth in the labour market - Grant Application Form: EuropeAid/129227/M/ACT/HR – IPA

  Projekt „Mladi na tržištu rada“, partnerstvo i suradnja: Grad Sinj, Agencija za razvoj splitsko dalmatinske županije (RERA), Hrvatski zavod za zapošljavanje
 • IPA Adriatic Cross border Cooperation Programme 2007 – 2013 (Hrvatska - Italija)

  Projekt „The Snapshot of Mediterranean Hinterland Richness“ MEDPATHS) sa ciljem zaštite i revitalizacija kulturne i prirodne baštine u prostorima zaleđa na Jadranskoj obali, u suradnji s Agencijom za razvoj Splitsko dalmatinske županije kao glavnim partnerom, gradovima Omiš, Trilj i Vrlika, općinama Šestanovac, Zadvarje i Dugi Rat, te talijanskim partnerima (18): Unione di Commune Mollise i Unione di Commune Abruzzo.
 • Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja RH

  Projekt županijske izložbe stoke, Sinj
 • Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnost RH

  Lokalna zajednica prijatelj obitelji
 • Ministarstvo kulture RH

  Projekt sanacije tvrđave Grad
 • Glavni ured Hrvatske turističke zajednice

  Projekt „Kulturno-turističko-izletničkog puta Solin-Klis-Sinj“; Projekt izrade Filma o Gradu Sinju
 • Ministarstva turizma RH – Projekti za turističku namjenu

  Projekt izrade Plana Grada Sinja, Projekt održavanja turističke manifestacije: Opsada Sinja, Projekt uređenja Galerije Stipe Sikirice, Projekt održavanja Sajma Hrvatskog sela
 • Hrvatski olimpijski odbor

  Projekt izgradnje i opremanja atletske staze
 • Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH

  Projekt izgradnje i opremanja atletske staze
 • Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti RH

  Projekt sanacije odlagališta Mojanka; Projekt energetske učinkovitosti – javna rasvjeta
 • Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH

  Projekt nove Osnovne škole Fra. Pavla Vučkovića i Osnovne glazbene škole Jakova Gotovca i športske dvorane
 • Hrvatske vode – temeljem traženja Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva RH na osnovi postignutog dogovora s predstavnicima Europske investicijske banke (EIB)

  Projekt izgradnje glavnih kanalizacijskih kolektora zapadnog dijela grada Sinja – Projekt s LISTE 305 projekata VLADE RH – br. 83
 • Ministarstvo gospodarstva rada i poduzetništva RH - Agencija za promicanje izvoza i ulaganja Vlade RH

  Projekt komunalnog uređenja i opremanja Gospodarske zone Kukuzovac, Sinj za Projekt EU „Industrijske poslovne zone nacionalnog/internacionalnog karaktera“
 • Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva RH

  Projekti izgradnje komunalne infrastrukture Gospodarske zone Kukuzovac Sinj
 • Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva RH – Projekti za izgradnju društvene i gospodarske namjene sukladno Strategiji regionalnog razvoja – NUTS 2

  Projekti izgradnje komunalne infrastrukture u Gospodarskoj zoni Kukuzovac Sinj (cesta, kanalizacija, vodoopskrba), Projekt Izgradnje energetskog sustava za korisnike Gospodarske zone Kukuzovac, Sinj i korisnike Radne zone Dicmo, Dicmo; Projekt izgradnje glavnih kanalizacijskih kolektora zapadnog dijela Grada Sinja.