SAVJETOVANJA

SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU GRADA SINJA

Marija Šimac

Koordinator za savjetovanje s javnošću

+385 21 708 631


FAKS: +385 21 826 591

OTVORENA SAVJETOVANJA

ZATVORENA SAVJETOVANJA

30. srpnja 2021.

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o prometu na području Grada Sinja

Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o prometu na području Grada Sinja moguće je pogledati ovdje. Tema savjetovanja je: Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke… Nastavi Čitati Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o prometu na području Grada Sinja
29. lipnja 2021.

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju naknada vijećnicima i članovima radnih tijela Gradskog vijeća Grada Sinja

Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju naknada vijećnicima i članovima radnih tijela Gradskog vijeća Grada Sinja moguće je pogledati ovdje. Tema savjetovanja je: Donošenje… Nastavi Čitati Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju naknada vijećnicima i članovima radnih tijela Gradskog vijeća Grada Sinja
24. ožujka 2021.

Grad Sinj otvara savjetovanje s javnošću oko prijedloga Programa javnih potreba u razvoju civilnog društva Grada Sinja za 2021. godinu

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju za donošenje Programa javnih potreba razvoju civilnog društva Grada Sinja za 2021. godinu Program javnih potreba u razvoju civilnog… Nastavi Čitati Grad Sinj otvara savjetovanje s javnošću oko prijedloga Programa javnih potreba u razvoju civilnog društva Grada Sinja za 2021. godinu