SAVJETOVANJA

SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU GRADA SINJA

Marija Šimac

Koordinator za savjetovanje s javnošću

+385 21 708 631


FAKS: +385 21 826 591

OTVORENA SAVJETOVANJA

ZATVORENA SAVJETOVANJA

28. prosinca 2020.

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi Grada Sinja

Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi Grada Sinja moguće je pogledati ovdje. Tema savjetovanja je: Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke… Nastavi Čitati Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi Grada Sinja
2. prosinca 2020.

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju prijedloga Programa javnih potreba u sportu Grada Sinja za 2021. godinu

Programa javnih potreba u sportu Grada Sinja za 2021. godinu moguće je pogledati ovdje. Tema savjetovanja je: Donošenje prijedloga Programa javnih potreba u sportu Grada Sinja… Nastavi Čitati Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju prijedloga Programa javnih potreba u sportu Grada Sinja za 2021. godinu
25. studenoga 2020.

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti stanice Hrvatske gorske službe spašavanja na području Grada Sinja za 2021. godinu

Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti stanice Hrvatske gorske službe spašavanja na području Grada Sinja za 2021. godinu moguće je pogledati ovdje.Tema savjetovanja je: Donošenje Programa… Nastavi Čitati Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti stanice Hrvatske gorske službe spašavanja na području Grada Sinja za 2021. godinu