SAVJETOVANJA

SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU GRADA SINJA

Marija Šimac

Koordinator za savjetovanje s javnošću

+385 21 708 631


FAKS: +385 21 826 591

OTVORENA SAVJETOVANJA

ZATVORENA SAVJETOVANJA

15. studenoga 2018.

Program Javnih potreba u kulturi Grada Sinja za 2019. godinu

Program Javnih potreba u kulturi Grada Sinja za 2019. godinu Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu općeg akta   Izvješće o provedenom javnom savjetovanju
12. studenoga 2018.

Prijedlog Odluke o 1. Izmjeni i dopuni Odluke o naknadi za razvoj na području Grada Sinja

Grad Sinj otvara savjetovanje s javnošću oko prijedloga Odluke o 1. Izmjeni i dopuni Odluke o naknadi za razvoj na području Grada Sinja. Javno savjetovanje otvoreno […]
30. listopada 2018.

Pravilnik o načinu i uvjetima stipendiranja studenata Grada Sinja

Pravilnik o načinu i uvjetima stipendiranja studenata Grada Sinja Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu općeg akta   Izvješće o provedenom javnom savjetovanju