SAVJETOVANJA

SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU GRADA SINJA

Marija Šimac

Koordinator za savjetovanje s javnošću

+385 21 708 631


FAKS: +385 21 826 591

OTVORENA SAVJETOVANJA

ZATVORENA SAVJETOVANJA

25. travnja 2018.

Odluka o određivanju naknade vijećnicima i članovima radnih tijela Gradskog vijeća Grada Sinja

Odluka o određivanju naknade vijećnicima i članovima radnih tijela Gradskog vijeća Grada Sinja Obrazac za sudjelovanje javnosti   Izvješće o provedenom javnom savjetovanju
12. travnja 2018.

Prijedlog programa Javnih potreba u sportu Grada Sinja za 2018. godinu

Prijedlog programa Javnih potreba u sportu Grada Sinja za 2018. godinu Obrazac za sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu općeg akta   Izvješće o savjetovanju
12. ožujka 2018.

Javno savjetovanje o programu javnih potreba socijalne skrbi grada Sinja za 2018. godinu

Grad Sinj otvara savjetovanje s javnošću oko Prijedloga Programa socijalne skrbi Grada Sinja za 2018. godinu. Javno savjetovanje otvoreno je od 08. ožujka 2018. godine do […]