SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA, SAZIV 2021.g. - 2024.g.

27. lipnja 2022.

11. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA

Na temelju članka 119. i 120. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja (“Službeni glasnik Grada Sinja” broj 02/10, 02/13 i 02/21) sazivam 11. sjednicu Gradskog vijeća Grada… Nastavi Čitati 11. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA
27. travnja 2022.

10. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA

Na temelju članka 119. i 120. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja (“Službeni glasnik Grada Sinja” broj 02/10, 02/13 i 02/21) sazivam 10. sjednicu Gradskog vijeća Grada… Nastavi Čitati 10. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA
11. ožujka 2022.

9. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA

Na temelju članka 119. i 120. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja (“Službeni glasnik Grada Sinja” broj 02/10, 02/13 i 02/21) sazivam 9. sjednicu Gradskog vijeća Grada… Nastavi Čitati 9. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA
26. siječnja 2022.

3. IZVANREDNA (tematska) sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja

Na temelju članka 120. a Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja (“Službeni glasnik Grada Sinja” broj 02/10, 02/13 i 02/21) sazivam 3. IZVANREDNU (tematsku) sjednicu Gradskog vijeća… Nastavi Čitati 3. IZVANREDNA (tematska) sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja
18. prosinca 2021.

8. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA

Dana 24. prosinca 2021. godine gradonačelnik Grada Sinja Miro Bulj uputio je predsjedniku Gradskog vijeća Grada Sinja, Petru Župiću, Prijedlog za dopunu dnevnog reda 8. sjednice… Nastavi Čitati 8. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA
13. prosinca 2021.

7. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA

Na temelju članka 119. i 120. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja (“Službeni glasnik Grada Sinja” broj 02/10, 02/13 i 02/21) sazivam 7. sjednicu Gradskog vijeća Grada… Nastavi Čitati 7. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA

SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA, SAZIV 2017.g. - 2021.g.

27. ožujka 2021.

38. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA

Na temelju članka 119. i 120. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja (“Službeni glasnik Grada Sinja” broj 02/10 i 02/13 ) sazivam 38. sjednicu Gradskog vijeća Grada… Nastavi Čitati 38. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA
16. ožujka 2021.

37. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA

Na temelju članka 119. i 120. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja (“Službeni glasnik Grada Sinja” broj 02/10 i 02/13 ) sazivam 37. sjednicu Gradskog vijeća Grada… Nastavi Čitati 37. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA
5. ožujka 2021.

36. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA

Zbog trenutne i ozbiljne epidemiološke situacije u zemlji, sazivam 36. sjednicu Gradskog vijeća Grada Sinja koja će se održati u četvrtak 11. ožujka 2021.g. s početkom… Nastavi Čitati 36. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA
19. veljače 2021.

35. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA

Zbog trenutne i ozbiljne epidemiološke situacije u zemlji, sazivam 35. sjednicu Gradskog vijeća Grada Sinja koja će se održati u četvrtak 25. veljače 2021.g. s početkom… Nastavi Čitati 35. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA
24. prosinca 2020.

34. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA

Zbog trenutne i ozbiljne epidemiološke situacije u zemlji, sazivam 34. sjednicu Gradskog vijeća Grada Sinja koja će se održati u srijedu 30. prosinca 2020.g. s početkom… Nastavi Čitati 34. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA
11. prosinca 2020.

33. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA

Na temelju članka 119. i 120. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja (“Službeni glasnik Grada Sinja” broj 02/10 i 02/13 ) sazivam 33. sjednicu Gradskog vijeća Grada… Nastavi Čitati 33. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA

SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA - SAZIV 2013.g. - 2017.g.

2. ožujka 2018.

32. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA

Na temelju članka 119. i 120. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja  (“Službeni glasnik Grada Sinja” broj  02/10 i 02/13 ) sazivam 32. sjednicu  Gradskog vijeća Grada… Nastavi Čitati 32. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA
2. ožujka 2018.

31. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA

Na temelju članka 119. i 120. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja  (“Službeni glasnik Grada Sinja” broj  02/10 i 02/13 ) sazivam 31. sjednicu  Gradskog vijeća Grada… Nastavi Čitati 31. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA
2. ožujka 2018.

30. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA

Na temelju članka 119. i 120. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja  (“Službeni glasnik Grada Sinja” broj  02/10 i 02/13 ) sazivam 30. sjednicu  Gradskog vijeća Grada… Nastavi Čitati 30. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA
2. ožujka 2018.

29. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

Na temelju članka 119. i 120. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja  (“Službeni glasnik Grada Sinja” broj  02/10 i 02/13 ) sazivam 29. sjednicu  Gradskog vijeća Grada… Nastavi Čitati 29. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
2. ožujka 2018.

28. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

Na temelju članka 119. i 120. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja  (“Službeni glasnik Grada Sinja” broj  02/10 i 02/13 ) sazivam 28. sjednicu  Gradskog vijeća Grada… Nastavi Čitati 28. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
2. ožujka 2018.

27. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

Dana 24. i 31. listopada 2016. godine održana je 27. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja: D N E V N I    R E D 1. Usvajanje… Nastavi Čitati 27. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA - SAZIV 2009.g. - 2013.g.

2. ožujka 2018.

33. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja

Dana 12. travnja 2013. godine u Gradskoj vijećnici Grada Sinja s početkom u 15.30 održana je 33. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja. DNEVNI RED Usvajanje Zapisnika sa 32. sjednice… Nastavi Čitati 33. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja
2. ožujka 2018.

32. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja

Dana 11. ožujka 2013. godine u Gradskoj vijećnici Grada Sinja s početkom u 15.30 održana je 32. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja. DNEVNI RED  Usvajanje zapisnika sa 31. sjednice… Nastavi Čitati 32. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja
2. ožujka 2018.

31. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja

Dana 27. prosinca 2012. godine u Gradskoj vijećnici Grada Sinja s početkom u 15.00 održana je 31. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja. DNEVNI RED  Usvajanje Zapisnika  sa 30.… Nastavi Čitati 31. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja
2. ožujka 2018.

30. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja

Dana 14, prosinca 2012. godine u Gradskoj vijećnici Grada Sinja s početkom u 15.00 održana je 30. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja. DNEVNI RED: Usvajanje Zapisnika sa 29.… Nastavi Čitati 30. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja
2. ožujka 2018.

29. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja

Dana 21. rujna 2012. godine, s početkom u 16.00 sati, u Gradskoj vijećnici Grada Sinja, održana je 29. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja. DNEVNI RED  Usvajanje Zapisnika… Nastavi Čitati 29. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja
2. ožujka 2018.

28. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja

Dana 6. kolovoza 2012. godine u Gradskoj vijećnici Grada Sinja s početkom u 16.00 održana je 28. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja. DNEVNI RED  Usvajanje Zapisnika… Nastavi Čitati 28. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja