SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA, SAZIV 2017.g. - 2021.g.

2. ožujka 2018.

2. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA

Na temelju članka 119. i 120. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja  (“Službeni glasnik Grada Sinja” broj  02/10 i 02/13 ) sazivam 2. sjednicu  Gradskog vijeća Grada […]

SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA - SAZIV 2013.g. - 2017.g.

SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA - SAZIV 2009.g. - 2013.g.