Javni natječaj za dodjelu potpora za diplomske i doktorske radove
17. siječnja 2020.
Gradonačelnica sudjelovala na Skupštini Zajednice sportskih udruga Grada Sinja
17. siječnja 2020.

Grad Sinj je dopisom od 19. prosinca 2019.godine zatražio očitovanje Hrvatskih cesta, Sektora za razvoj i strateško planiranje, vezano na nužno sužavanje širine koridora planirane obilaznice Grada Sinja. S obzirom na postupak koji je u tijeku a odnosi se na Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Sinja, suglasnost na suženje koridora dobili smo od Hrvatskih cesta.

Odgovori