GRAD SINJ - UPRAVNI ODJELI

UPRAVNI ODJELI OBAVLJAJU POSLOVE IZ SAMOUPRAVNOG DJELOKRUGA GRADA SINJA TE POSLOVE DRŽAVNE UPRAVE PRENESENE NA GRAD

URED GRADA

Mirela Perković, dipl.iur.

v.d. predstojnica Ureda Grada

+385 21 708 609 / +385 21 708 603


Igor Vidalina, dipl. iur.

Voditelj odsjeka za poslove Gradskog vijeća, Gradonačelnika i mjesnu samoupravu

+385 21 708 603


Paula Dolić, struč.spec.oec.

Viša stručna suradnica - tajnica gradonačelnika

+385 21 708 600


Marija Šimac, upravna pravnica

Voditeljica pododsjeka za poslove pisarnice, Odsjek za poslove Gradskog vijeća, gradonačelnika i mjesnu samoupravu

+385 21 708 631


Darija Marić Pavić, mag.nov.

Viša stručna suradnica za protokol i odnose s javnošću

+385 21 708 609


Goran Perić, oecc.

Stručni suradnik za socijalnu skrb, prosvjetu,predškolski odgoj i šport

+385 21 708 610


Stipan Samardžić, upravni pravnik

Stručni suradnik za rad na poslovima društvenih djelatnosti, te poslovima civilne zaštite i sigurnosti

+385 21 708 619


prof. Željko Sesardić

Viši savjetnik

+385 21 708 621


Ivan Medvid, dipl. iur.

Viši stručni suradnik za pravne i kadrovske poslove, te poslove sa braniteljima

+385 21 708 600


Mirjana Milošević

Administrativni tajnica

+385 21 708 631


Ivanka Vučemilo

Administrativna referentica, Odsjek za društvene djelatnosti

+385 21 708 620


Gordana Kekez

Referentica za uredsko poslovanje,Odsjek za poslove Gradskog vijeća, gradonačelnika i mjesnu samoupravu, Pododsjek za poslove pisarnice

+385 21 708 631


Pomoćno osoblje


Miro Talaja - Vozač
Nediljko Vučić - Pom. radnik 021 821 124
Darko Vučković - Pom. radnik 021 821 124
Vesna Budimir - Spremačica

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNE DJELATNOSTI, GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM

mr.sc.oec. Ivana Pavić, dipl.inf.

v.d. pročelnica Upravnoga odjela za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje imovinom

+385 21 708 622


Jelena Kekez Poljak, mr. oec.

Savjetnica za poduzetništvo, EU fondove i međunarodnu suradnju

+385 21 708 622


Ankica Panza, dipl. oec.

Viša savjetnica

+385 21 708 627


Pavao Dragunić, dipl. oec.

Voditelj Odsjeka za komunalne poslove

+385 21 708 612


Ivica Mastelić, dipl. ing.

Viši stručni suradnik za poljoprivredu

+385 21 21 708 626


Sanja Bešlić, dipl.ing.građ.

VIša stručna suradnica za prostorno uređenje

+385 21 708 628


Ivan Jadrijević, mag.iur.

Viši stručni suradnik za pravne poslove

+385 21 708 617


Vesna Sablić

Administrativna referentica

+385 21 708 625


Mirjana Librenjak

Referentica za knjigovodstvenu evidenciju

+385 21 708 612


Damir Domazet ing.građ.

Stručni suradnik-komunalni redar

+385 21 708 611


Roko Tomašević, mag. iur.

Komunalni redar

+385 21 708 611


Ivana Majić, dipl.ing.

Viša stručna suradnica za poslove zaštite i očuvanja okoliša i energetsku učinkovitost

+385 21 708 616


Boro Babić, ekonomist

Stručni suradnik za stambena pitanja

+385 21 708 618


Josipa Mandac, bacc. javne uprave

Stručna suradnica za stambena pitanja, vježbenica

+385 21 708 618


Damir Talaja, dipl. ing.

Viši stručni suradnik za turizam i poduzetništvo

+385 21 708 626


Mirjana Jukić, ing. agr.

Stručna suradnica za korištenje javnih površina

+385 21 708 625


Ivana Modrić, dipl.iur.

Voditeljica Odsjeka za upravljanje imovinom

+385 21 708 624


Julija Poljak, struč.spec.oec.

Viša stručna suradnica za EU projekte

+385 21 708 622


Luka Alebić, bacc.ing.sec.

Viši referent za održavanje komunalne infrastrukture

+385 21 708 612


UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE

Jasna Mijić Trogrlić, dipl. oec.

Pročelnica

+385 21 708 607 / mob: +385 98 447 719


Marija Kliškinić

Referentica za knjigovodstvo

+385 21 708 604


Antonija Širović, mag. oec.

Savjetnica za proračun i financije

+385 21 708 604


Ivanka Domazet

Blagajnica

+385 21 708 608