GRAD SINJ - UPRAVNI ODJELI

UPRAVNI ODJELI OBAVLJAJU POSLOVE IZ SAMOUPRAVNOG DJELOKRUGA GRADA SINJA TE POSLOVE DRŽAVNE UPRAVE PRENESENE NA GRAD

URED GRADA

Igor Vidalina, dipl. iur.

v.d. predstojnik Ureda Grada

+385 21 708 603


Mirela Perković, dipl.iur.

Voditeljica Odsjeka za poslove Gradskog vijeća, gradonačelnika i mjesnu samoupravu

+385 21 708 609


Marija Šimac, upravna pravnica

Voditeljica pododsjeka za poslove pisarnice, Odsjek za poslove Gradskog vijeća, gradonačelnika i mjesnu samoupravu

+385 21 708 631


Goran Perić, oecc.

Stručni suradnik za socijalnu skrb, prosvjetu,predškolski odgoj i šport

+385 21 708 619


Ivanka Vučemilo

Administrativna referentica, Odsjek za društvene djelatnosti

+385 21 708 620


Darija Marić Pavić, mag.nov.

Viša stručna suradnica za protokol i odnose s javnošću (vježbenik)

+385 21 708 609


prof. Željko Sesardić

Viši savjetnik

+385 21 708 621


Ivan Medvid, dipl. iur.

Viši stručni suradnik za pravne i kadrovske poslove, te poslove sa braniteljima

+385 21 708 610


Mirjana Milošević

Administrativni tajnica

+385 21 708 600


Gordana Kekez

Referentica za uredsko poslovanje,Odsjek za poslove Gradskog vijeća, gradonačelnika i mjesnu samoupravu, Pododsjek za poslove pisarnice


Pomoćno osoblje


Miro Talaja - Vozač
Zlatko Đapić - Pom. radnik 021 821 124
Nediljko Vučić - Pom. radnik 021 821 124
Darko Vučković - Pom. radnik 021 821 124
Vesna Budimir - Spremačica

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNE DJELATNOSTI, GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM

Jelena Kekez Poljak, mr. oec.

v.d. pročelnice

+385 21 708 622


Ankica Panza, dipl. oec.

Viša savjetnica

+385 21 708 627


Pavao Dragunić, dipl. oec.

Viši stručni suradnik za gospodarenje prostorom

+385 21 708 624


Zvonko Borozan, ing. građ.

Stručni suradnik za prostorno uređenje

+385 21 708 628


Ivica Mastelić, dipl. ing.

Viši stručni suradnik za poljoprivredu

+385 21 21 708 626


Sanja Bešlić, dipl.ing.građ.

VIša stručna suradnica za prostorno uređenje

+385 21 708 628


Ivan Jadrijević, mag.iur.

Viši stručni suradnik za pravne poslove

+385 21 708 617


Vesna Sablić

Administrativna referentica

+385 21 708 625


Mirjana Librenjak

Referentica za knjigovodstvenu evidenciju

+385 21 708 612


Damir Domazet ing.građ.

Stručni suradnik-komunalni redar

+385 21 708 611


Roko Tomašević, mag. iur.

Komunalni redar

+385 21 708 611


Ivana Majić, dipl.ing.

Viša stručna suradnica za poslove zaštite i očuvanja okoliša i energetsku učinkovitost

+385 21 708 616


Boro Babić, ekonomist

Stručni suradnik za stambena pitanja

+385 21 708 618


mr.sc.oec. Ivana Pavić, dipl. inf.

Savjetnica za poduzetništvo, EU fondove i međunarodnu suradnju

+385 21 708 622


Damir Talaja, dipl. ing.

Viši stručni suradnik za turizam i poduzetništvo

+385 21 708 626


Mirjana Jukić, ing. agr.

Stručna suradnica za korištenje javnih površina

+385 21 708 625


Ivana Modrić, dipl.iur.

Voditeljica odsjeka za upravljanje imovinom

+385 21 824 321


Julija Poljak, struč.spec.oec.

Viša stručna suradnica za EU projekte

+385 21 708 622


Luka Alebić, bacc.ing.sec.

Viši referent za održavanje komunalne infrastrukture

+385 21 708 612


Anđelka Mihaljević

Referentica-komunalni redar

+385 21 708 611


Stipe Samardžić, upr.pravn.

Stručni suradnik za obračun i naplatu komunalnih i drugih gradskih prihoda

+385 21 708 615


UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE

Jasna Mijić Trogrlić, dipl. oec.

Pročelnica

+385 21 708 607


Marija Kliškinić

Referentica za knjigovodstvo

+385 21 708 604


Marija Vukasović, dipl. oec.

Savjetnica za proračun i financije

+385 21 708 604


Ivanka Domazet

Blagajnica

+385 21 708 608