VIJEĆNICI GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA

GRADSKO VIJEĆE PREDSTAVNIČKO JE TIJELO GRAĐANA I TIJELO LOKALNE SAMOUPRAVE, KOJE DONOSI ODLUKE I AKTE U OKVIRU PRAVA I DUŽNOSTI GRADA.
Gradsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti Grada, te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom Grada Sinja. Prema članku 27. Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi Općinsko vijeće, gradsko vijeće i županijska skupština predstavnička su tijela građana i tijela lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave koja donose akte u okviru djelokruga jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave te obavljaju druge poslove u skladu sa zakonom i statutom jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave. Broj članova predstavničkog tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave je neparan, a određuje se ovisno o broju stanovnika, i to tako da predstavničko tijelo. Obzirom da Grad Sinj spada u kategoriju od od 20.000 do 35 000 stanovnika, Gradsko vijeće Grada Sinja ima 21 člana.

red.br.VIJEĆNIKLISTA
1Joško Kontić (Predsjednik Gradskog vijeća)MOST nezavisnih lista
2Zvonko Maras (Potpredsejdnik Gradskog vijeća)Kandidacijska lista grupe birača
3Anđelko Bilandžić (Potpredsjednik Gradskog vijeća)HDZ
4Mirko LabrovićHDZ
5Marko KrižanacHDZ
6 Tihomir RadovićHDZ
7Zoran MilanHDZ
8Ivan MalešHDZ
9Antonia RadićHDZ
10Stipe PerićHDZ
11Stipislav JadrijevićKandidacijska lista grupe birača
12Filip Klarić - KukuzKandidacijska lista grupe birača
13Dujo MalešKandidacijska lista grupe birača
14Žarko DelićKandidacijska lista grupe birača
15Ante GulićKandidacijska lista grupe birača
16Ivana ŠabićKandidacijska lista grupe birača
17Miro BuljMOST nezavisnih lista
18Frano BokoMOST nezavisnih lista
19Milan JukićMOST nezavisnih lista
20Petar ŽupićMOST nezavisnih lista
21Nikola VučkovićSDP