CIVILNA ZAŠTITA

VIJEĆE EUROPE JE KROZ PETNAESTAK SVOJIH DOKUMENATA NAGLASILO VAŽNOST ORGANIZACIJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE TE OSNOVALO SVOJE TIJELO ZA PRAĆENJE TIH POSLOVA - KOMISIJU ZA CIVILNU ZAŠTITU.

Jedno od temeljnih načela kojim se povode je da su poslovi civilne zaštite i odgovornost za pripravnost za katastrofe u nadležnosti lokalne samouprave. Tako i Ustav Republike Hrvatske u članku 135. kaže da « jedinice lokalne samouprave obavljaju poslove iz lokalnog djelokruga kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a osobito poslove koji se odnose na… (između ostalih) protupožarnu i civilnu zaštitu.

Sve informacije vezane uz novi koronavirus od 18.3.2020.g., građani mogu dobiti u pozivnom centru s brojem 113 gdje će od 7 do 22 sata svaki dan na upite odgovarati epidemiolozi i drugi stručnjaci ili na jedinstvenoj web stranici www.koronavirus.hr , a u slučaju potrebe mogu kontaktirati Stožer civilne zaštite Grada Sinja na dežurni mobitel broj: 099 661 0592 ili email: stozerczsinj@sinj.hr , kao i načelnika Stožera CZ Grada Sinja, Denisa Bobetu na telefon broj: 021 708 629.

Denis Bobeta prof.

Odgovorna osoba

+385 21 708 629


Načelnik Stožera civilne zaštite Grada Sinja

Dokumenti vezani za civilnu zaštitu.