9. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
2. ožujka 2018.
Konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja
2. ožujka 2018.

Na temelju članka 119. i 120. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja  (“Službeni glasnik Grada Sinja” broj  02/10 i 02/13 ) sazivam 10. sjednicu  Gradskog vijeća Grada Sinja za dan 26. veljače 2018. godine  (ponedjeljak). Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici Grada Sinja s početkom u  17:00 sati. Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

  1. Usvajanje Zapisnika sa 9. sjednice Gradskog vijeća;
    2. Pitanja i prijedlozi vijećnika;
  2. Konačni prijedlog Statutarne odluke  o izmjenama i dopunama Statuta Grada Sinja;
    4. Prijedlog Odluke  o pokretanju postupka evidentiranja stvarnog stanja javnog dobra u općoj uporabi – nerazvrstane ceste u Glavicama Donjim, koja se proteže od spoja sa lokalnom cestom LC 67038 (Sinj (D219)- Glavice-D219) do zaseoka Anušići, ukupne dužine 1 km;

* Zapisnik i ostali  materijali za 10. sjednicu Gradskog vijeća Grada Sinja  će se dostaviti 5 dana prije zakazane sjednice Gradskog vijeća u formi prijedloga za nadopunu dnevnog reda sukladno čl.         120. st. 2.  i 128. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“ br. 02/10 i 02/13) .

Predsjednik:
Joško Kontić, dipl.nov., v.r