9. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA
2. ožujka 2018.
11. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA
2. ožujka 2018.

Dana 04. srpnja 2014. godine s početkom u 15.00 sati održana je 10. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja.

DNEVNI RED:

1. Usvajanje Zapisnika sa 9. sjednice Gradskog vijeća,
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika,
3. Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Informacije o konceptualnom rješenju sustava vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda;
4. Prijedlog Programa kulturno zabavne i sportske manifestacije „Dani Alke i Velike Gospe Sinj 2014 g.“, s troškovnikom;
5. Prijedlog Odluke o osnivanju kulturnog vijeća Grada Sinja;
6. Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Grada Sinja;
7. Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Kukuzovac u Sinju;
8. Prijedlog Programa potpore investicijskim projektima gospodarskih subjekata na području Grada Sinja putem subvencioniranja kamate na kredite;
9. Prijedlog Zaključka o zauzimanju stava o potrebi vraćanja štandova u ulicu Šetalište Alojzija Stepinca;
10. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Sinja za 2013. godinu;
11. Prijedlog Zaključka o načelnom prihvaćanju / neprihvaćanju Projekta izgradnje spomenika kojim bi se obilježila 300. Obljetnica čudesne obrane Sinja i odabiru varijante izvođenja radova.
12. Prijedlog Zaključka o zauzimanju pozitivnog stava o potrebi financiranja iz Proračuna Grada Sinja udžbenika svim učenicima osnovnih škola na području Grada Sinja za period slijedeće 4 (četiri) školske godine.

Zapisnik sa 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja možete pruzeti ovdje.