Izvanredna (tematska) sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja
2. ožujka 2018.
Izvanredna (tematska) sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja
2. ožujka 2018.

Dana 01. ožujka 2010. godine (ponedjeljak) u Gradskoj vijećnici Grada Sinja održana je 10. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja.

Dnevni red:
1. Konačni prijedlog Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja,
2. Prijedlog Programa rada Gradskog vijeća Grada Sinja za 2010. godinu,
3. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Sinja za 2010. godinu,
4. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja za 2010. godinu,
5. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Sinja,
6. Prijedlog Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja,
7. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Sinja za 2010. godinu,
8. Prijedlog Programa javnih potreba u športu Grada Sinja za 2010. godinu,
9. Izvješće o realizaciji Programa poticanja i promicanja poduzetništva Grada Sinja za razdoblje od 2003. – 2008. godine,
10. Prijedlog Zaključka po prijedlogu «Programa poticanja poduzetništva u Gradu Sinju za 2010. godinu – kreditiranje poduzetnika»,
11. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za odabir poduzetničkih projekata po «Programu poticanja poduzetništva u Gradu Sinju za 2010. godinu – kreditiranje poduzetnika»,
12. Prijedlog Rješenja o imenovanju v.d. ravnatelja ustanove «Kulturno umjetničko središte Sinj»,
13. Prijedlog Odluke o pokretanju procedure za osnivanje novog gradskog dječjeg vrtića,
14. Prijedlog Odluke o namjeni prostora kod pravoslavne crkve za parking.

Zapisnik sa 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja možete preuzeti ovdje.