STOŽER CZSDŽ
PRIOPĆENJE SCZ SDŽ 27.04.2022.
27. travnja 2022.
GRAD SINJ
10. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA
27. travnja 2022.

Na temelju članka 119. i 120. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja (“Službeni glasnik Grada Sinja” broj 02/10, 02/13 i 02/21) sazivam 10. sjednicu Gradskog vijeća Grada Sinja za dan 02. svibnja 2022. godine (ponedjeljak).

Sjednica će se s održati u Gradskoj vijećnici Grada Sinja, Dragašev prolaz 24 s početkom u 17:00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I R E D

 1. Usvajanje Zapisnika sa 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja,
 2. Pitanja i prijedlozi vijećnika,
 3. Prijedlog Rješenja o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Sinja,
 4. Prijedlog Programa rada Gradskog vijeća Grada Sinja za 2022.godinu,
 5. Prijedlog Odluke o financiranju troškova crpljenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih jama,
 6. Prijedlog Programa potpora poljoprivredi na području Grada Sinja za razdoblje 2022.-2025.,
 7. Prijedlog Odluke o izdvajanju Galerije Sikirica iz Javne ustanove u kulturi „Kulturno umjetničko središte“ Sinj,
 8. Prijedlog Odluke o osnivanju Gradske Galerije Sikirica,
 9. Prijedlog Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora,
 10. Prijedlog Odluke o kriterijima za određivanje početnog iznosa zakupnine za poslovni prostor u vlasništvu Grada Sinja,
 11. Prijedlog Odluke o odobravanju postavljanja biste Gojku Šušku na Trgu počasnog građanina Grada Sinja Gojka Šuška u Sinju,
 12. Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izviješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom u jedinicama lokalne samouprave na području Splitsko-dalmatinske županije,
 13. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izviješća o radu Gradske knjižnice s financijskim izviješćem za 2021.godinu,
 14. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izviješća o radu udruga u kulturi Grada Sinja s financijskim izviješćima za 2021.godinu,
 15. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izviješća o radu Javne vatrogasne postrojbe Sinj s financijskim izviješćem za 2021.godinu,
 16. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izviješća o radu Dobrovoljnog vatrogasnog društva Sinj s financijskim izviješćem za 2021.godinu,
 17. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga za imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u Splitu.

Predsjednik:
Petar Župić, ing.v.r.