Potpisan Ugovor o građenju objekata i uređaja komunalne infrastrukture dijela prve (I) faze realizacije Gospodarske zone Kukuzovac
23. prosinca 2008.
U Sinju održan 2. Sajam poslova Splitsko dalmatinske županije
2. ožujka 2009.
Gradsko
poglavarstvo Grada Sinja na svojoj 97. sjednici održanoj dana 23.
siječnja 2009.g. donijelo je Odluku o utvrđivanju visine iznosa
jednokratne novčane pomoći roditeljima novorođene djece s prebivalištem
na području Grada Sinja, kojom je definirano kako će se u ovoj godini za
100% povećati iznos jednokratne novčane pomoći za novorođenčad u odnosu
na prethodne godine, tj. novčana pomoć će iznositi dvije tisuće kuna.
Sredstva za provedbu ove Odluke osigurana su Proračunom Grada Sinja za
2009.g.