Predstavljene marketinške i promotivne aktivnosti projekta „Sinj u sridu“
14. listopada 2019.
logo_gradSinj_naslovna
Održana 25. sjednica Gradskog vijeća
16. listopada 2019.
logo_gradSinj_naslovna

Potpredsjednik Gradskog vijeća Grada Sinja, Anđelko Bilandžić, na temelju članka 120 a. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja (“Službeni glasnik Grada Sinja” broj – 2/10 i 2/13), a na prijedlog jedanaest gradskih vijećnika, sazvao je 11. Izvanrednu (tematsku) sjednicu Gradskog vijeća Grada Sinja za dan 16. listopada 2019. godine (srijeda) s početkom u 16,00 sati.

Sjednica će se održati u prostorijama Gradske vijećnice, na adresi Grad Sinj, Dragašev prolaz 24. Poziv i dnevni red možete pogledati ispod ove objave, a rad Gradskog vijeća u zakazanom terminu može se pratiti i putem live stream prijenosa, na web stranici www.sinj.hr .

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

Prijedlog Zaključka o zauzimanju stava protiv Rješenja Državnog inspektorata Republike Hrvatske kojim se naređuje Čistoći Cetinske krajine d.o.o. da započne preuzimanje miješanog komunalnog otpada s područja Grada Vrgorca i traženje hitne sanacije odlagališta otpada Mojanka.