LOGO SINJ
Obavijest
27. lipnja 2022.
LOGO SINJ
11. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA
27. lipnja 2022.

Na temelju članka 119. i 120. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja (“Službeni glasnik Grada Sinja” broj 02/10, 02/13 i 02/21) sazivam 11. sjednicu Gradskog vijeća Grada Sinja za dan 02. srpnja 2022. godine (subota).

Sjednica će se s održati u Gradskoj vijećnici Grada Sinja, Dragašev prolaz 24 s početkom u 10:00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

 1. Usvajanje Zapisnika sa 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja,
 2. Pitanja i prijedlozi vijećnika,
 3. Prijedlog Programa Kulturno-zabavne i sportske manifestacije ,,Dani Alke i Velike Gospe 2022.”, s troškovnikom.
 4. Prijedlog Odluke o kupnji vlasništva prava građenja na c.zgr.1287/1, K.O.Sinj, Z.U. 2868, od H-ABDUCO d.o.o. Zagreb.
 5. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Grada Sinja za 2021.god.
 6. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u 2021. godini.
 7. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja za 2021. godinu.
 8. Prijedlog Zaključka o suglasnosti i prihvaćanju namjere Gradonačelnika Grada Sinja o kupnji dijela č.zem. 2323/8 K.O.Glavice, Z.U.1535, u površini od 70 m2,u svrhu realizacije projekta dječjeg vrtića u Glavicama.
 9. Prijedlog Odluke o placi i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti.
 10. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Sinja.
 11. Prijedlog Etičkog kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Sinja.

Ispravljeni Prijedlog Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti sa popratnom dokumentacijom ( Odluka o izmjenama Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa-Sl.glasnik Grada Sinja,br.06/15), koja ranije nije bila dostavljena, a što predstavlja 9. točku dnevnog reda 11. sjednice GV. Razlog slanja ovog ispravljenog  Prijedloga odluke jest pogreška u pisanju brojeva, jer je u članku 4. Prijedloga Odluke umjesto broja: 4,05, pogreškom upisan broj: 5,8.

Predsjednik:
Petar Župić