11. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA
2. ožujka 2018.
13. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA
2. ožujka 2018.

Dana 27. listopada 2014. godine s početkom u 16.00 sati održana je 12. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja.

DNEVNI RED:

1. Usvajanje Zapisnika sa 11. sjednice Gradskog vijeća,
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika,¸
3. Prijedlog Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Sinja za razdoblje I.-VI. 2014.
godine,
4. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Sinja za 2014. godinu,
5. Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada
Sinja.

Zapisnik sa 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja možete pruzeti ovdje.