11. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja
2. ožujka 2018.
13. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja
2. ožujka 2018.

Dana, 09. lipnja 2010. godine (srijeda) u Gradskoj vijećnici Grada Sinja održana je 12. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja.

DNEVNI RED:
1. Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja,
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika,
3. Izvješće Mandatne komisije,
4. Prijedlog Rješenja o razrješenju vijećnika Ivice Mastelića iz radnih tijela Gradskog vijeća Grada Sinja u koja je izabran i imenovanju novog člana,
5. Informacija o tijeku postupka izrade Detaljnog plana uređenja ex vojarne IVANIŠA NELIPIĆA u Sinju,
6. Donošenje Detaljnog plana uređenja područja TRNOVAČA u Sinju,
7. Prijedlog godišnjeg obračuna Proračuna Grada Sinja za 2009. godinu,
8. Prijedlog Programa asfaltiranja nerazvrstanih cesta na području Grada Sinja u 2010. godini,
9. Prijedlog Zaključka o odabiru najpovoljnije ponude tvrtke «G.Z.K. ZNAK GRUPA» d.o.o. za kupnju nekretnine u Gospodarskoj zoni Kukuzovac-Sinj, po javnom natječaju objavljenom 09.03.2007. godine,
10. Prijedlog Zaključka o odabiru najpovoljnije ponude tvrtke «PAKLENI OTOCI» d.o.o., Split za kupnju nekretnine u Gospodarskoj zoni Kukuzovac-Sinj, po javnom natječaju objavljenom 09.03.2007. godine,
11. Prijedlog Zaključka po Zahtjevu Kornelije Puljić vl.obrta Elastoplast, Split,
12. Prijedlog Odluke o IV. izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i postupku raspolaganja sa zemljištem na području GZK-Sinj,
13. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Anexa Ugovora o osnivanju prava građenja između GZK d.o.o. Sinj i Grada Sinja u svezi č.zem. 1771177 K.O. Turjaci,
14. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju zahtjeva Gospodarske zone Kukuzovac d.o.o. Sinj, za davanje suglasnosti za pokretanje otvorenog postupka javne nabave za izvođenje radova i završetak komunalnog opremanja 1. faze GZK,
Nastavak sjednice održan je u petak 11. lipnja 2010.g.

15. Prijedlog Zaključka po zahtjevu Stipe Midenjaka za proširenje objekta na Gradskom stadionu,
16. Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje stručnog nadzora nad radovima asfaltiranja nerazvrstanih cesta na području Grada Sinja, na temelju ugovora,
17. Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti održavanje javnih površina u dijelu: deratizacija i dezinsekcija javnih površina, na temelju ugovora,
18. Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javnih površina u dijelu: ostali radovi održavanja javnih površina, na temelju ugovora,
19. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Sinja za 2009. godinu,
20. Izvješće o radu dječjeg vrtića «Bili cvitak» za 2008.-2009. pedagošku godinu s financijskim izvješćem za 2009. godinu,
21. Informacija o radu dječjeg vrtića «Blagovijest» za 2009. godinu,
22. Informacija o radu dječjeg vrtića «Čarobni pianino» za razdoblje od 01.09.2009. godine do 31.12.2009. godine,
23. Prijedlog Pravilnika o kriterijima za ocjenjivanje službenika i namještenika Grada Sinja,
24. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Kulturno umjetničkog središta Sinj,
25. Prijedlog Odluke o smjeni predstavnika grada Sinja u skupštini tvrtke “Vodovod i čistoća” d.o.o. Sinj.

Zapisnik sa 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja možete preuzeti ovdje.