logo_gradSinj_naslovna
Poziv na pisano testiranje u postupku prijma u službu na radna mjesta: viši stručni suradnik za prostorno uređenje, viši referent za održavanje komunalne infrastrukture i referent–komunalni reda
24. travnja 2018.
logo_gradSinj_naslovna
12. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
24. travnja 2018.

Na temelju članka 119. i 120. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja (“Službeni glasnik Grada Sinja” broj 02/10 i 02/13 ) sazivam 12. sjednicu Gradskog vijeća Grada Sinja za dan 30. travnja 2018. godine  (ponedjeljak).  Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici Grada Sinja s početkom u 17:00 sati. Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I R E D

1. Usvajanje Zapisnika sa 11. sjednice Gradskog vijeća;
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika;

3. Izvješće Mandatne komisije;
4. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju u stalnim radnim tijelima (odborima) Gradskog vijeća Grada Sinja:
4.1 Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednice Odbora za društvene djelatnosti,
4.2. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju zamjenice predsjednika Odbora za Program „Dani Alke i Velike Gospe“,
4.3. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za borbu protiv bolesti ovisnosti,
5. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Generalnog urbanističkog plana Grada Sinja;
6. Prijedlog Odluke o izboru osobe za obavljanje  komunalne djelatnosti održavanja javnih površina u dijelu skupljanje i zbrinjavanje izgubljenih i napuštenih životinja na području Grada Sinja;
7. Prijedlog Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Grada Sinja;
8. Prijedlog Odluke o određivanju imena Gradskoj sportskoj dvorani u Sinju;
9. Prijedlog Zaključka o podržavanju inicijative za postavljanjem vojnog zrakoplova „MIG 21“, kao izložbenog eksponata na području sportskog aerodroma „Piket“ u Sinju;
10. Izvješće o radu davatelja usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i bio razgradivog komunalnog otpada na području Grada Sinja za 2017.g.;
11. Izvješće o radu s financijskim izvješćem Kulturno umjetničkog središta Sinj za 2017. godinu;
12. Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Grada Sinja s prijedlogom raspodjele sredstava programima i projektima udruga u kulturi za 2018. godinu.

Predsjednik:
Joško Kontić, dipl.nov., v.r.