12. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA
2. ožujka 2018.
14. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA
2. ožujka 2018.

Dana 01. prosinca i 05. prosinca 2014. godine održana je 13. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja.

DNEVNI RED:

1.  Usvajanje Zapisnika sa 12.  sjednice Gradskog vijeća,
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika,
3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama UPU GZK,
4. Prijedlog Odluke o naknadi za razvoj na području Grada Sinja
5. Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju  i promjenama imena ulica i  trgova u Gradu Sinju,
6. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Grada Sinja,
7. Prijedlog Odluke o načinu i uvjetima sufinanciranja programa predškolskog odgoja privatnih i vjerskih dječjih vrtića na području grada Sinja,
8. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju zahtjeva društva „Kuzmanić inženjering“ d.o.o., Split za produljenje roka za pribavljanje uporabne dozvole, započinjanja s obavljanjem djelatnosti i zapošljavanja,
9. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Kulturnog vijeća Grada Sinja,
10. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Sinja u 2014. godini,
11. Prijedlog Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture na području grada Sinja za 2014. godinu,
12. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Sinja za 2014. g.,
13. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa  javnih   potreba  u  športu  Grada Sinja za 2014. godinu i Plana sredstava za sufinanciranje potreba u športu Grada Sinja u 2014. godini,
14. Izvješće o radu Kamička d.o.o. – za upravljanje parkiralištima Sinj za 2013. godinu,
15. Izvještaj o radu i financijskom poslovanju Gospodarske zone Kukuzovac d.o.o. Sinj za 2013. godinu,
16. Izvješće o poslovanju Vodovoda i odvodnje Cetinske krajine d.o.o. Sinj sa financijskim izvještajem za 2013. godinu,
17. Prijedlog Zaključka o potrebi dogovora suvlasnika javnog trgovačkog društva Vodovod i odvodnja Cetinskog kraja po pitanju imenovanja direktora društva,
18. Izvješće o radu Kulturno umjetničkog središta Sinj za 2013. godinu,
19. Izvješće o radu Dobrovoljnog vatrogasnog društva  Sinj za 2013. godinu,
20. Informacija o radu Muzeja Cetinske krajine,
21. Prijedlog Odluke o osnivanju javne ustanove Javna vatrogasna postrojba Grada Sinja.

Zapisnik sa 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja možete pruzeti ovdje.